Home » Onderzoek en ontwikkeling » iXpeditie Maatwerk

iXpeditie Maatwerk

ixpeditiemaatwerkMaatschappelijke ontwikkelingen stellen scholen en leraren voor nieuwe uitdagingen. Ict-geletterdheid is essentieel voor 21e-eeuwse vaardigheden. Tegelijkertijd is er behoefte aan maatwerk; aandacht voor de specifieke noden en kwaliteiten van leerlingen.

Het project iXpeditie Maatwerk levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs op scholen. Met behulp van onderwijstechnologie wordt het rechtdoen aan verschillen gerealiseerd. Deelnemende scholen bepalen welk initiatief een passende oplossing of kans biedt voor het inrichten van het onderwijs.

Wie doet er mee?

Het iXperium gaat samen met acht scholen uit het Arnhemse basisonderwijs en een aantal kennispartners aan de slag om het realiseren van maatwerk met ict op scholen vorm te geven.

De partijen die meewerken zijn:

– Community Learning Centre Arnhem (CLC) met schoolbesturen: Delta, Basis en Fluvius
– Radboud Universiteit Nijmegen / de Radboud Docenten Academie, Lectoraat Leren met ict en Lectoraat Toetsen en Beoordelen van HAN Faculteit Educatie, Lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek HAN Faculteit Gedrag Gezondheid Maatschappij, Marant

De voortgang

Het ontwerpproces is in het voorjaar 2014 gestart met het vaststellen van de beginsituatie van de deelnemende basisscholen. Bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 is per school een projectgroep gevormd. Daarbij zijn de ambities van de school vastgesteld en is een ontwikkelplan uitgewerkt. De scholen starten vanaf januari 2015 met het ontwerpen en uitvoeren van de verbetering.

Kennis delen in leergemeenschappen

De projectgroepen maken deel uit van een schooloverstijgend werkverband: de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Het iXperium organiseert periodiek bijeenkomsten met de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld. Er worden bovendien workshops rondom relevante thema’s georganiseerd. De workshops sluiten aan op de onderwerpen van de verschillende projectgroepen.

Publicatie
In het RAAK project iXpeditie Maatwerk, staat het “recht doen aan verschillen met behulp van ict” centraal. In de publicatie ‘Dimensie van gedepersonaliseerd leren” wordt het begrip “personaliseren van leren” en de invulling hiervan nader beschreven. Personaliseren van leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Hieraan liggen dimensies ten grondslag. De keuze ten aanzien van een dimensie bepaalt hoe- en de mate waarin personaliseren van leren er op school uit kan zien.

Op 12 oktober 2016 presenteerden aanbieders tijdens de iXpiratiemiddag XL hun digitale hulpmiddelen aan scholen op de leermiddelmarkt. Voorafgaand aan de markt werd het model “Personaliseren van leren” gepresenteerd aan de aanwezige schoolleiders. Hierdoor kregen zij handreikingen om de markt vanuit een “maatwerk-bril” te betreden en te kijken of de inzet van het digitale hulpmiddel aansluit bij de vorm van maatwerk bij hen op school.

Dimensies-gepersonaliseerd-leren

Model Personaliseren van leren
Het model Model Personaliseren van leren biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk. Op de verticale as staat de mate van collectief belang versus individueel belang weergegeven. Naarmate het collectieve belang zwaarder weegt, zal er in het onderwijsaanbod sprake zijn van een vergaande vorm standaardisatie, waarbij alle leerlingen hetzelfde onderwijs volgen. Naarmate het individueel belang zwaarder weegt en onderwijs aansluit op individuele doelen en leerbehoeften, is er sprake van differentiatie. De horizontale as betreft de regie op het leren van de leerling. Bevindt die zich uiterst links op deze as, dan zijn de methode, de leraar en/of het ICT-middel volledig leidend voor het leerproces, terwijl rechts de leerling de volledige regie over zijn leerproces heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anne-Marieke van Loon.

Share