Home » Onderzoek en ontwikkeling » Evaluatie

Evaluatie

Het iXperium/Centre of expertise Leren met ict werkt samen met partners binnen de HAN en uit het werkveld aan praktijkgericht onderzoek. Onze onderzoekers evalueren tussentijds en achteraf wat de uitkomsten zijn van de verschillende activiteiten. Wat is bijvoorbeeld de opbrengst van de designteams en iXpiratiemiddagen: hoe kunnen die verder ontwikkelen en verbeteren? De evaluatie helpt om samen gericht vorm te geven aan verdere kwaliteitsverbetering van de activiteiten van het iXperium/CoE.

De afgelopen jaren zijn verschillende evaluaties uitgevoerd:

  • Evaluatie designteams CLC Nijmegen (schooljaar 2015-2016 en 2016-2017)
  • Evaluatie designteams ROC de Leijgraaf (schooljaar 2015-2016)
  • Evaluatie designteams Alliantie Voortgezet Onderwijs (schooljaar 2014-2015 t/m 2016-2017)
  • Evaluatie designteams en activiteiten CLC Arnhem (schooljaar 2014-2015)
  • Evaluatie van het iXperium als leerwerkplaats (april t/m juli 2014)

Evaluatie designteams CLC Nijmegen (schooljaar 2015-2016 en 2016-2017)

Het evaluatierapport van de designteams van CLC Nijmegen beschrijft de resultaten van de teams vanuit het iXperium Nijmegen in de periode 2015-2017. Verschillende designteams werkten aan het ontwerp van leerarrangementen die recht doen aan verschillen, bijvoorbeeld verschillen in niveau en/of in leerinhoud. De opbrengsten varieerden van de formulering van heldere ontwerpeisen tot prototypes, halfproducten en toepasbare leerarrangementen.

Evaluatierapport CLC Nijmegen


Evaluatie designteams ROC de Leijgraaf (schooljaar 2015-2016)

Het evaluatierapport van ROC de Leijgraaf doet verslag van de activiteiten en opbrengsten van drie designteams die in het schooljaar 2015-2016 werkten aan het ontwikkelen van ict-rijke leerarrangementen. Ze richtten zich op loopbaanoriëntatie en begeleiding, rekenen voor BBL-leerlingen en gaming als vernieuwende, didactische werkvorm.

Evaluatie designteams ROC de Leijgraaf


Evaluatie designteams Alliantie Voortgezet Onderwijs (schooljaar 2014-2015 t/m 2016-2017)

Verschillende scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs namen deel aan designteams. Eén van de scholen wilde meer onderwijs op maat ter verbetering van de onderwijskwaliteit en samen inspirerend aan de slag met onderwijsontwikkeling. Het designteam ontwikkelde een portfolio voor zelfgestuurd leren door plusleerlingen, een studiewijzer voor wiskunde, een studiekaart voor mens & maatschappij en een organisatiestructuur voor gepersonaliseerd leren. De deelnemers ontwikkelden meer visie en leerden creatiever te kijken naar differentiatie.

Eindrapportage Leergemeenschappen Omgaan met verschillen met behulp van ict – Alliantie VO


Evaluatie designteams en activiteiten CLC Arnhem (schooljaar 2014-2015)

Het iXperium/CoE onderzocht met de schoolbesturen van CLC Arnhem wat nodig was voor professionalisering op het gebied van leren en lesgeven met ict. De focus lag op de bevordering van de ict-geletterdheid van de leerlingen en op beter inspelen op verschillen tussen leerlingen. De evaluatie leidde tot vier aanbevelingen. Ten eerste: inzetten op het in samenhang ontwikkelen van competenties op het gebied van ict-geletterdheid, leren en innoveren, didactische inzet van ict en het arrangeren en ontwerpen van digitaal lesmateriaal. Daarnaast visieontwikkeling en professionalisering van schoolleiders. En als laatste: nader onderzoek naar de factoren die de verschillen tussen leraren verklaren.

Evaluatierapport CLC Arnhem


Evaluatie van het iXperium als leerwerkplaats (april t/m juli 2014)

Het iXperium verzorgt sinds het schooljaar 2011-2012 voor een groeiend aantal leraren en bestuurders professionaliseringsactiviteiten. Wat zijn de opbrengsten daarvan en hoe kan de kwaliteit verder verbeterd worden? Het iXperium/CoE beantwoordt die vragen in de rapportage

Evaluatie iXperium als leerwerkplaats


 

Share