Home » Onderzoek en ontwikkeling » Evaluatie iXperium activiteiten

Evaluatie iXperium activiteiten

ixpeditiemaatwerkiXperium als leerwerkplaats

Evaluatie: activiteiten iXperium Arnhem,

Het Centre of Expertise en de CLC-partners willen door middel van een tussentijdse evaluatie weten wat de opbrengsten zijn van het iXperium en handvatten krijgen voor gerichte sturing op kwaliteitsverbetering van de iXperium-activiteiten. De evaluatie naar de opbrengsten van het iXperium is uitgevoerd door onderzoekers van het CoE. Dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van april 2014 tot en met juli 2014, de analyse en rapportage in het najaar van 2014.

Het evaluatie-onderzoek laat zien dat er geleerd is in de designteams van de iXperium-ontwikkelkring door zowel leraren van PO, lerarenopleiders en onderzoekers. Er zijn ontwikkelingen in gang gezet in de iXperium-ontwikkelkring die zeker de moeite waard zijn om voort te zetten. Het evaluatie-onderzoek levert een aantal verbetermogelijkheden op voor de iXperium-ontwikkelkring, waarmee al een start mee gemaakt is. Er is nu bijvoorbeeld meer aandacht voor het proces van ontwerpen in de iXperium-ontwikkelkring dan eerder. We spreken inmiddels van designteams van de iXperium-ontwikkelkring in plaats van projectgroepen. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van tools voor het ontwerpproces in de designteams. Verder willen we een grotere betrokkenheid bereiken van het team van de basisschool bij de ontwikkelingen in de designteams.

Middagarrangementen en iXpiratiemiddagen

Er is veel belangstelling voor de middagarrangementen en de iXpiratiemiddagen. De kwaliteit van deze activiteiten wordt als goed ervaren. Het doel kennismaken met leren en lesgeven met ict en inspireren wordt zeker gehaald. Er wordt kennisgemaakt en geëxperimenteerd met ict-toepassingen. Leraren ervaren zelf dat hun houding ten opzichte van ict in de klas positief veranderd. Ook hier zijn nog verbetermogelijkheden. Zo is er vraag naar een follow up bij de middagarrangementen. Het is goed om met de geïnspireerde leraar in gesprek te gaan over wat hij gaat doen met het geleerde en welke ondersteuning hij daarbij nodig heeft. Ook is er vraag naar verdieping van de middagarrangementen voor de gevorderde leraar.

Meer weten?

In de volgende powerpointpresentatie wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek.
Of lees de volledige rapportage.