Home » Onderzoek en ontwikkeling » Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device (BYOD)

keyboardHet iXperium/Centre of Expertise leren met ict heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs (Dorenweerd College te Doorwerth en Pallas Athene College te Ede) gevolgd die hebben deelgenomen aan het project School_IT in de regio Rhein-Waal. De twee scholen hebben zich ingezet om een ict-rijke leeromgeving in de scholen te realiseren.

In het eerste jaar van het project is vooral ingezet op het verbeteren van de ict-infrastructuur. Deze techniek gedreven impuls vanuit het project heeft ervoor gezorgd dat de leraren konden experimenteren met Bring Your Own Device (BYOD) . De leraren ervaren dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen groter is tijdens de BYOD-lessen dan tijdens de andere lessen. De leerlingen bevestigen dit. Daarnaast geven zij aan ict-vaardiger te worden en zelf thuis ook vaker ict te gebruiken sinds de BYOD-lessen. De leraren zijn mede dankzij het project ook mediawijzer en ict-vaardiger geworden. De leraren hebben aan het eind van het project meer behoefte aan ondersteuning vanuit het management dan aan het begin van het project. Zij willen een meer gedragen, schoolbrede visie op leren met ict en de vertaling in wat dit betekent voor de inrichting van de (vak)lessen.

Er is een kennisgemeenschap ontstaan op de individuele scholen onder de leraren, maar niet op school- of grensoverschrijdend niveau. De behoefte aan kennisuitwisseling is bij de leraren duidelijk aanwezig maar allereerst laagdrempelig, op een concreet niveau, in de eigen school. Het advies aan de schoolleiding is om hier sterk op in te zetten en pas als de behoefte ontstaat bij de leraren verbindingen te maken met anderen, buiten de school of zelfs in het buitenland.

Meer weten over het onderzoek?

Lees de eindrapportage BYOD onderzoek
of bekijk de samenvatting hieronder: