Home » Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Naast werkveld en opleiding vormt onderzoek een belangrijke pijler binnen iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. De centrale onderzoeksvraag van het Centre of Expertise Leren met ict is:
Hoe kunnen we onderwijs op micro- en mesoniveau zodanig vormgeven dat leraren(teams) duurzaam recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en ict-geletterde jongeren opleiden? En wat is daarvoor nodig in termen van middelen, professionalisering en organisatieontwikkeling?


thumbnail evaluatie ontwikkelkringPublicaties

Onderzoekers en experts van iXperium/Centre of Expertise Leren met ict publiceren regelmatig in verschillende media. Download hier onze publicaties.
Lees meer >>


thumbnail ontwikkelkringiXperium ontwikkelkringen

Binnen de iXperium Ontwikkelkringen ontwerpen we in multidisciplinaire designteams ict-rijke leerarrangementen. Een designteam bestaat uit leraren van een school, een lerarenopleider, een onderzoeker, een ict-expert en een student. Een leerarrangement kan verschillende vormen aannemen, van een lessenserie tot een leerlijn of een aanvulling op de bestaande methode. Lees meer>>


thumbnail onderzoekMonitoring leren en lesgeven met ict 

Hoe staat het ervoor met de ict-competenties van lerarenopleiders, leraren en studenten? Het monitoronderzoek van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict brengt dit in beeld,

Lees meer >>


Professionaliseringstoolkit

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict ontwikkelde de Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict. Met deze toolkit kunnen lerarenopleidingen zich verder ontwikkelen tot opleidingen waar ict-bekwame leraren worden opgeleid.

Lees meer >>


thumbnail keyboardBring Your Own Device (BYOD)

Hoe kun je een ict-rijke leeromgeving realiseren door leerlingen hun eigen device te laten meebrengen? Dit onderzocht het iXperium/Centre of Expertise leren met ict op twee scholen voor voortgezet onderwijs die deelnamen aan het project School_IT in de regio Rhein-Waal.

Lees meer >>


thumbnail ixpeditie maatwerkEvaluatie iXperium activiteiten

Wat zijn na twee jaar de opbrengsten van het iXperium, en hoe kunnen we deze activiteiten verder verbeteren? Om die vragen te beantwoorden is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de (professionaliserings)activiteiten van het iXperium Arnhem.
Lees meer >>

 


thumbnail evaluatie ontwikkelkringiXpeditie maatwerk

Differentiëren met behulp van ict, daarom draait iXpeditie Maatwerk.
Lees meer >>


Share