Onderweg naar meer maatwerk met ict

27-03-2015 door Theo van Aanholt

De roep om meer maatwerk in het onderwijs stelt  leraren voor nieuwe uitdagingen en de inzet van ict biedt kansen.  iXpeditie Maatwerk is op weg om deze mogelijkheden te onderzoeken.  

4 februari j.l. kwam de leergemeenschap van iXpeditie Maatwerk voor de tweede keer bij elkaar in het iXperium te Arnhem. Van alle deelnemende scholen waren leden van de ontwerpgroepen aanwezig, mediamentoren van het iXperium te Arnhem, een medewerker van de Radboud Universiteit en onderzoekers van het Centre of Expertise Leren met ict van de HAN.

Na een enthousiasmerend begin, waarin de deelnemers meteen aan de slag gingen met Kahoot, presenteerde Dana Uerz van het Centre of Expertise de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict. Dit onderzoek is in de maanden oktober – november 2014 gehouden onder alle CLC scholen. Alle scholen van iXpeditie Maatwerk hebben meegedaan aan dit onderzoek en met de presentatie kregen zij inzicht in de resultaten.

Daarna was het woord aan de scholen zelf. In een korte pitch hebben zij de ambities aan elkaar gepresenteerd. Deze presentaties werden visueel ondersteund met de weergave van het muurtje waarmee iedere school de belangrijkste bouwstenen voor het eigen ontwerp liet zien. De lagen van het muurtje hebben van onder naar boven betrekking op visie op recht doen aan verschillen, keuze van differentiatievormen en de verwachte meerwaarde van ict-toepassingen voor het ontwerp. De bovenlaag van het muurtje wordt gevormd door begrippen die verwijzen naar zaken waar de school trots op is en die ze bij het ontwerp voor iXpeditie Maatwerk zeker mee willen nemen.

In het tweede deel van de ochtend zijn de scholen met elkaar in gesprek gegaan over het ontwerpen van een ict-rijk leerarrangement waarin de ontwikkelingsbehoeften van afzonderlijke leerlingen het uitgangspunt vormen.

Aan de slag

Samen met mediamentoren van het iXperium, een medewerker van de  Radboud Universiteit en onderzoekers van het Centre of Expertise hebben      scholen met elkaar nagedacht over mogelijke ontwerpen van het arrangement. Ze hebben elkaar feedback gegeven, concrete ideeën aan de hand           gedaan en ervaringen met het project iXpeditie Maatwerk uitgewisseld.

De deelnemers kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waar ze vanuit hun eigen expertise hebben kunnen bijgedragen aan het verscherpen        van het idee van een andere school. Leden van verschillende ontwerpgroepen hebben na de bijeenkomst aangegeven dat ze de ochtend als zeer            zinvol hebben ervaren. Met name het gesprek met de andere iXpeditie school droeg daar aan bij. In juni 2015 komen alle betrokkenen weer bij            elkaar. We gaan dan de eerste schetsen van de ontwerpen met elkaar bespreken.

 

Meer informatie: Theo van Aanholt

theo.vanaanholt@han.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*