Netwerkbijeenkomst Gewoon Special ICT

07-06-2017 door Justine van den Berg

iXperium Arnhem staat in het laatste nummer van Vives. Thierry Koningstein en Elle Peters schreven het artikel. Fijn dat we dit met jullie mogen delen. Op de site gewoonspeciaalict vind je een fotoverslag.

‘Inspiratie en onderwijsinnovatie’, dat was het thema van de netwerkbijeenkomst van Gewoon Special ICT op woensdagmiddag 8 maart. Een grote groep collega’s van verschillende scholen voor speciaal onderwijs toonde interesse voor deze bijeenkomst.

Het programma voor de netwerkmiddag was in onderling overleg samengesteld in de vorm van een ontdekcircuit vol activiteiten rondom ICT in het onderwijsproces. In enkele ruimtes binnen het iXperium werd er op verschillende manieren onder meer aandacht gegeven aan het jonge kind en ICT, programmeren, kunst en ICT, ontwerpen, augmented reality en virtual reality, games, taal en ICT, media, rekenen en ICT, robotica, muziek en ICT, de inzet van tablets enzovoorts. Het circuit was uitdagend waarbij inspireren, samen leren, experimenteren en creatief ontwerpen centraal stonden. Het geheel werd begeleid door Joost Adema, mediamentor bij het iXperium, met ondersteuning van enkele collega’s en studenten.

Lees het hele artikel  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*