Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding, de eerste stappen zijn gezet

15-03-2016 door Justine van den Berg

Bericht van Cindy Teunissen, onderzoeker bij iXperium/Centre of Expertise leren met ict

Zomer 2018 is het zover! Dan studeren de eerste leraren af die aantoonbaar beschikken over de eindkwalificaties leren en lesgeven met ict. Een mijlpaal waar we trots op mogen zijn en uniek in den lande. Om de ontwikkelingen rond aandacht voor en implementatie van leren en lesgeven met ict in de lerarenopleidingen te volgen, is in het voorjaar van 2013 en 2015 een meting afgenomen onder docenten en studenten (HAN PABO en HAN ILS).

Het startpunt en de route naar het einddoel
In het schooljaar 2014/15 is gestart met de implementatie van de leerlijn Leren en lesgeven met ict in de propedeusefase. Daarnaast is een start gemaakt met professionalisering van opleiders, met name gericht op het ontwikkelen van ict-geletterdheid.

De eerste stappen zijn gezet
We kunnen voorzichtig concluderen dat deze activiteiten vruchten beginnen af te werpen. We zien op een aantal punten positieve ontwikkelingen in de competentieontwikkeling van opleiders en studenten. Ook zien we dat méér opleiders en studenten méér divers ict inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld meer opleiders die in hun onderwijs gebruik maken van apps en sociale media. We zien ook dat er nog een hele weg te gaan is om het doel te bereiken. Nog veel opleiders en studenten voelen zich onvoldoende vaardig en gebruiken weinig en/of weinig gevarieerd ict in het onderwijs. De meeste opleiders zijn nog geen rolmodel voor de studenten op dit vlak en besteden ook nog weinig aandacht aan de didactische vaardigheden van de studenten om zelf ict in te zetten als leraar.

Op naar de eindsprint
We zien dat opleiders die deelgenomen hebben aan het professionaliseringsaanbod van de iXperium Academie en van het iXperium zich iets vaardiger voelen om ict in te zetten en ook meer ict gebruiken. Met dit aanbod hebben we voornamelijk de middenmoot weten te bereiken. Het is zaak de komende tijd ook de opleiders met een laag niveau van ict-geletterdheid en juist de gevorderde ict-gebruikers te betrekken. De eerste groep omdat je zonder ict-geletterdheid geen gebruik kunt maken van ict in het onderwijs. De koplopers zijn van belang omdat zij juist, door zich te verdiepen in zaken als het ontwerpen van ict-rijk onderwijs en learning analytics, het leren en lesgeven met ict in de opleiding een impuls zouden kunnen geven.

Lees het rapport van de tussenmeting 2014-2015

Geplaatst onder: Onderzoek | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*