Lerarenopleiders HAN-Pabo ronden professionaliseringstraject iXperium Academie af

10-07-2015 door Justine van den Berg

Gisteren kregen tien lerarenopleiders van HAN Pabo hun certificaat van deelname aan het professionaliseringstraject “Pabo van de toekomst” van de iXperium Academie. De deelnemers startten in oktober 2014 met hun traject. Ze richtten zich hierbij vooral op de eindkwalificaties ‘Pedagogisch en didactisch gebruik van ict’ en ‘Ontwerpen van ict-rijk leerarrangementen’. Gisteren sloten ze hun traject af met een een ochtend vol workshops voor de collega’s van HAN Pabo.

Het werd een ochtend met een gevarieerd aanbod aan workshops. Bas ter Avest onderzocht hoe je Facebook kunt inzetten als didactische tool. Hij gebruikte Facebook bij een onderwijseenheid over ontwikkelingspsychologie in de nieuwe propedeuse. Jurgen Paus onderzocht hoe je met behulp van 3D-printers ontwerpend leren kunt vormgeven. Zijn studenten gingen aan de slag met Tinkercad. Henk Boer, Gerbert Sipman en Petri Willems gingen aan de slag met “Het verhaal van de groep”. Zij onderzochten hoe je ict kunt inzetten bij het begeleiden van groepsprocessen. Peter Man , Jildau Albada Jelgersma en Ellie van Dinther maakten gebruik van padlets bij de vakken Rekenen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Ojw (oriëntatie op jezelf en de wereld). Rutger Smabers vond toepassingen voor ict in het stelonderwijs. En Femke Klomp en Rinske Dekkers verkende​n de mogelijkheden van kennisclips bij de taallessen.

Met behulp van app samenwerken en creativiteit stimuleren en vakkenintegratie bevorderen
Marike Jansen en Marlies Markhorst zetten smartphones in bij hun les meetkunde. Hun studenten gingen aan de slag met de app Tour to do waarmee ze een meetkundewandeling door Nijmegen maakten. Marike: “De opdracht ‘meetkundewandeling door Nijmegen’ is momenteel een reken-wiskunde opdracht die door eerstejaars studenten van de Academische lerarenopleiding van HAN Pabo op papier wordt uitgevoerd. Deze wandeling willen we blijven behouden voor het nieuwe curriculum dat start in augustus 2015 en gebruiken voor alle eerstejaars Pabo-studenten. Met het oog op 21 century skills willen we in ons onderwijs aan een nieuwe generatie leerkrachten niet alleen meer aandacht voor ict-geletterdheid maar ook meer stimuleren tot samenwerken en creativiteit. Een ander belangrijk aspect vinden we het bevorderen van vakkenintegratie waardoor reken-wiskunde in het onderwijs niet op zichzelf staat maar verdiept kan worden met onder andere wereldoriëntatievakken en de kunstenvakken. De app ‘Tourtodo’ levert hiervoor ongekende mogelijkheden. In samenwerking met docenten wereldoriëntatie hebben we een eerste aanzet gemaakt voor een meetkunde wandeling door de benedenstad van Nijmegen die studenten volgend schooljaar met hun mobiele telefoon kunnen lopen. In de daarop volgende lessen wordt het domein Meetkunde samen met de studenten verdiept en gekoppeld aan de didactiek. De studenten gaan vervolgens een wandeling voor hun stageschool ontwerpen en lopen dit met een klein groepje. De gebruiksvriendelijke app biedt mogelijkheden voor het jonge kind en voor het oudere kind. Door het toevoegen van filmpjes en gesproken tekst is de app bijvoorbeeld bruikbaar voor kleuters. En voor kinderen in de bovenbouw is het mogelijk zelf met deze app aan de gang te gaan”.

Internationalisering met Skype en films
Pjotr Timmermans experimenteerde onder andere met skype in het uitwisselingstraject Internationalisering@home. In deze pilot werkte HAN Pabo samen met de Pedagogische Hochschule in Linz. Zowel langs de Rijn-IJssel als aan de Donau bedachten studenten rondom dezelfde tien projectthema’s een vertaling voor hun stageklas en voerden die lessen ook uit. De thema’s hadden als inhoud ‘wereldburgerschap-Duurzaamheid en als didactiek Onderzoekend Leren. Hun rapportage balde zich samen in een filmpje van 3 minuten met uitleg (in het Engels). Alle producten landden op een gezamenlijk internet-platform. Ze werkten hierbij onder andere met Google-Drive, Videoconferencing via Skype en ze maakten zelf online films. Na wat koudwatervrees waren de studenten uiteindelijk heel enthousiast over deze pilot. Na de zomer schrijft Pjotr een uitgebreidere blog over dit project.

iXperium Academie
Dit professionaliseringstraject heeft zowel voor de deelnemers als voor de collega’s een rijke opbrengst opgeleverd. Ook komend studiejaar verzorgt de iXperium Academie weer verschillende trajecten voor lerarenopleiders van HAN Pabo, ILS HAN en voor HAN Docenten van andere faculteiten.

Tags:
Geplaatst onder: Nieuws | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*