iXperium/Centre of Expertise Leren met ict start samenwerking met ROC de Leijgraaf

24-09-2015 door Justine van den Berg

Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ROC de Leijgraaf, HAN Instituut voor Leraar en School en het iXperium/Centre of Expertise leren met ict. Partijen werken aan de inzet van ict in het mbo-onderwijs van het ROC om tot meer talentontwikkeling van leerlingen te komen. De samenwerking richt zich op onderwijsontwikkeling, professionalisering van docenten en kennisontwikkeling rondom Leren met ict.

Binnen De Leijgraaf wordt ict een integraal onderdeel van het onderwijs en de didactiek van docenten. Docenten gaan werken in een ontwikkelkring bestaande uit designteams en een klankbordgroep. In de designteams ontwikkelen de docenten verschillende vormen van blended learning. De klankbordgroep geeft feedback op de ontwikkelde leerarrangementen en is betrokken bij de verspreiding binnen De Leijgraaf.

Docenten van De Leijgraaf zijn in mulitdisciplinaire designteams reeds gestart met het ontwikkelen en onderzoeken van ict-rijke leerarrangementen. Lerarenopleiders van HAN ILS participeren in deze designteams. De opgedane kennis wordt verwerkt in het curriculum van de lerarenopleiding. Op termijn worden ook studenten toegevoegd aan de designteams. Onderzoekers van het iXperium/CoE borgen de onderzoeksmatige en opbrengstgerichte manier van werken in de designteams. Ook ict-specialisten van zowel ROC de Leijgraaf als de HAN worden ingezet.

ondertekening leijgraaf samenwerking met De Leijgraaf

In januari 2016 opent iXperium Oss, een laboratorium voor leren en lesgeven met ict, in de vestiging Oss van De Leijgraaf. Dit is na iXperium Arnhem en iXperium Nijmegen het derde fysieke iXperium. In eerste instantie is het iXperium in Oss gericht op de eigen MBO-docenten en instructeurs. Snel zal onderzocht worden in hoeverre het iXperium in Oss ook gebruikt gaat worden voor het primair en voortgezet onderwijs in de omgeving. Het iXperium in Oss gaat de ROC- docenten inspireren voor het gebruik van ict in het onderwijs. Zij kunnen hier experimenteren met nieuwe ict-toepassingen. Er zullen ook professionaliseringsactiviteiten plaats gaan vinden.

Het iXperium/CoE is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo-, mbo-scholen met lerarenopleidingen en onderzoekers van de HAN. Het netwerk werkt samen aan het realiseren van onderwijs dat door de inzet van ict recht doet aan verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. De Leijgraaf, HAN ILS en het iXperium/CoE zijn trots op deze overeenkomst omdat dit een mooi voorbeeld is van een intensieve en structurele samenwerking aan gemeenschappelijke doelstellingen. De overeenkomst onderstreept de belofte van De Leijgraaf op toekomstgerichte opleidingen en uitdagend onderwijs in een goed passende leeromgeving.

 

Geplaatst onder: Geen categorie | 1 Reactie

Eén reactie op “iXperium/Centre of Expertise Leren met ict start samenwerking met ROC de Leijgraaf”

  1. Ed schreef:

    Ik denk dat er op het gebied van IT nog veel mogelijkheden liggen om het ROC onderwijs te verstevigen. Mooi om te zien dat tot dit samenwerkingsverband is besloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*