Home » iXperium/Centre of Expertise

iXperium/Centre of Expertise

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen

De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek.


CoE thumbnail

Centre of Expertise leren met ict

Recht doen aan verschillen met ict-rijk onderwijs.
Lees meer >>


 

wie is wie bij iXperium CoEWie is wie

De mensen achter iXperium/CoE.
Lees meer >>


Share