Home » iXperium/Centre of Expertise Leren met ict

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict

Het iXperium/CoE Leren met ict is een netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ict. Vanuit de HAN zijn de lerarenopleidingen HAN Pabo en HAN ILS en het lectoraat Leren met ict betrokken; vanuit het werkveld is dat een groeiend aantal scholen in het po, vo en mbo binnen en buiten de regio Arnhem-Nijmegen, zoals CLC Arnhem, CLC Nijmegen, ROC de Leijgraaf, het Gelders mbo en Scholengroep Tongerlo.

Het iXperium/CoE werkt vanuit de volgende visie: Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.
De missie van het iXperium/CoE is daarom: bijdragen aan gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde omgeving, waarin de lerende met zijn/haar leerbehoeften centraal staat, recht wordt gedaan aan verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften van lerenden, individuele leerpaden/leerroutes worden gefaciliteerd die leven, leren en werken in een doorgaande lijn verbinden en ict-geletterde leerders en werkers worden opgeleid voor de snel veranderde samenleving.

Hoe we werken
Centraal in onze werkwijze staan het inspireren, opleiden/professionaliseren van leraren en het ontwerpen van onderwijs in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek. Zo ontwikkelen we voor het domein leren met ict de nodige kennis.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Marie-Jose Kuypers | programmamanager | mariejose.kuypers@han.nl
Marijke Kral | Lector leren met ict | marijke.kral@han.nl


 

 

wie is wie bij iXperium CoEWie is wie

De mensen achter iXperium/CoE.
Lees meer >>


Share