iXperium start met RAAK project iXpeditie Maatwerk 

08-07-2015 door Justine van den Berg

Leraren op scholen willen graag recht doen aan verschillen tussen leerlingen en ict kan daarbij helpen. Maar hoe moet je dat dan realiseren als leerkracht? Welke ict-middelen zet je dan in voor verschillende leerlingen? Hoe kan je hier als team mee aan de slag? En wat moet er binnen de school gebeuren om de gekozen oplossingen ook te laten werken? Schooldirecteuren willen graag weten hoe zij hun leraren hierin kunnen ondersteunen. En zij willen graag weten wat veranderingen in de klas betekenen voor de schoolorganisatie.

Vanaf 1 september start het RAAK project iXpeditie Maatwerk. Hierin werkt het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict samen met een aantal partners aan een spelsimulatie waarin schoolteams en pabo-studenten bovenstaande vragen gaan beantwoorden. Door het spelen van de simulatie krijg je als team zicht op hoe je maatwerk met ict kunt vormgeven op basis van je onderwijsconcept en welke implicaties dit heeft voor de uitwerking daarvan in de klas (microniveau) en voor de organisatie van het onderwijs in de school (mesoniveau). Het wordt een hybride simulatie wat betekent dat het een combinatie is van digitale en face-to-face spelelementen.

Consortium
In dit project werkt het iXperium/CoE samen met de volgende consortiumpartners:

  • CLC Arnhem
  • Conexus
  • De lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) van de Faculteit Educatie van de HAN
  • Radboud Universiteit Nijmegen – Docentenacademie
  • Open Universiteit Nederland: Welten-insitituut
  • Associate Lectoraat Toetsen en Beoordelen van HAN Faculteit Educatie
  • Lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek HAN Faculteit Gedrag Gezondheid Maatschappij
  • Universiteit van Utrecht, Institute of Information and Computing Science

Dit RAAK Project loopt van september 2015 tot en met augustus 2019. De komende jaren zullen wij u regelmatig informeren over dit project.

Meer informatie: Anne-Marieke van Loon (projectleider)

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Tags:
Geplaatst onder: Nieuws | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*