Home » iXperium Oss » iXperium Oss algemeen

iXperium Oss algemeen

iXperium Oss is er om docenten van de Leijgraaf te inspireren, te laten experimenteren en leren van en over lesgeven met ict en de nieuwste technologie in het onderwijs, zodat zij recht kunnen doen aan de verschillende talenten van leerlingen.

Ambassadeurs saMBO-ictIn iXperium Oss professionaliseren we leraren en lesgevers op het gebied van leren en lesgeven met ict, innovatie op het gebied van technologie en didactische vaardigheden. Met behulp van ict willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Samen met onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict onderzoeken we de toename van ict-bekwaamheden en didactische vaardigheden van onze docenten. Daarnaast ontwikkelen we ict-rijk onderwijs in ontwikkelkringen en onderzoeken we de meerwaarde van de ontwikkelde aanpak en de middelen die worden ingezet in het iXperium.

Share