Home » iXperium Nijmegen » Programma aanbod iXperium Nijmegen

Programma aanbod iXperium Nijmegen

Ben je leraar in het basisonderwijs en wil jouw onderwijs ict-rijk maken? Dan helpen we je graag. Kom langs met je klas of team en neem deel aan één van onze programma’s. Of doe een aanvraag voor een programma op locatie.

Introductiearrangement (vanaf groep 3)
Dit arrangement is ontworpen om leerkrachten kennis te laten maken met de mogelijkheden van ict in het onderwijs: in twee uur tijd volg je een circuit van activiteiten rondom o.a. programmeren, ontwerpen, games, media en tablets. We bieden dit arrangement aan voor alle groepen van het basisonderwijs. Leerkrachten komen met hun klas en zien wat de impact van ict is op (de ontwikkeling van) kinderen. Leerlingen rouleren in groepjes (minimaal 3/4 keer) langs verschillende activiteiten, waarbij ze geïnspireerd worden door nieuwe en uitdagende ict-toepassingen. Tijdens dit arrangementen wordt gewerkt met foto- en beeldmateriaal dat de leerkracht, ouders en leerlingen zelf maken en bewerken. Uiteraard houden we rekening met de privacy van de leerlingen. Al het gemaakte werk, dus ook de gemaakte foto’s en video’s, worden na afloop van het arrangement verzonden naar de school zodat er in de klas mee verder gewerkt kan worden. Aandachtspunt voor de leraar: talentontwikkeling, didactische en pedagogische inzet van ict.
Aanmeldformulier 2017-2018

Vliegende Beebot

Kahoot

Greenscreen

 

 

 

 

 

Naar buiten met ict – de wereld als leeromgeving
Gezien de veranderingen in het onderwijs spelen games en mobiele technologieën een steeds belangrijkere rol in de lespraktijk. Met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek hoeft leren niet perse meer in het klaslokaal plaats te vinden, maar kan het ook daarbuiten. De directe omgeving van de school en van de leerlingen wordt gebruikt voor het leren in echte contexten. Dit arrangement is dan ook gericht op het mobiel gebruik van ICT. Steeds meer scholen maken gebruik van mobile devices (denk aan laptops, tablets, smartphones), maar zetten ze weinig “mobile” in. Terwijl de kracht van dergelijke apparatuur vooral zit in de mobiliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid.
De titel van dit leerarrangement zet je wellicht op het verkeerde been, maar zet wel direct de toon. Samen met een mobiel apparaat ga je ervaren welke leeractiviteiten er mogelijk zijn wanneer je vooral niet blijft stil zitten met ICT. Maar beweeg, ga aan de wandel en benut de omgeving om je heen. Denk aan de camerafunctie om foto’s te maken en/of te filmen; verzamel beeldmateriaal om op die manier alles om je heen tot een rijkere leeromgeving te maken. Gebruik GPS om een mooie tocht binnen of buiten de school te ontwikkelen; op de speelplaats, in de wijk, voor het schoolreisje of bij de locatie waar je op kamp gaat. Van een kabouterpad tot mysterieuze speurtocht. Of maak gebruik van apps en andere tools op je apparaat om zo een boost te geven aan het interactief leren. Kortom de mogelijkheden zijn eindeloos, als je die mobiele apparaten ook daadwerkelijk mobiel inzet! Na dit arrangement heb je een andere kijk op de inzet van mobiele apparaten. Je bent in staat om mobiele technologie ook écht mobiel te bruiken. Je zet leerlingen aan tot multimediaal verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van informatie.
Aanmeldformulier 2017-2018

Taal 5.0
Taal is in de wereld van nu een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van de mens. Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met allerlei communicatievormen. Er zijn allerlei verschillende stijlen en soorten van communicatie. Vaak moet het kort en bondig geformuleerd worden. Twitter stuurt het kind als het ware naar een korte berichtgeving. De leerlingen zijn nu anders ‘geletterd’ dan vroeger. Dat vraagt om ander (taal)onderwijs. Dit ICT-Taalarrangement draagt daarom bij aan de taalontwikkeling van kinderen.
Op het gebied van spelling, stellen en woordenschat krijgen leerkrachten hun leervraag op maat beantwoord. We willen de leerkracht laten zien dat er buiten de ICT-mogelijkheden van taalmethodes veel meer op de markt is, met eindeloos veel nieuwe mogelijkheden.
Aanmeldformulier 2017-2018

De jonge journalist
Bij het arrangement ‘de jonge journalist’ kruipen leerlingen in de huid van een echte journalist. Onderzoeken en presenteren zijn de sleutelwoorden die passen bij dit arrangement. Het vertrekpunt is een thema of onderwerp dat draait in de groep. Vanuit dit thema gaan kinderen als echte journalisten op zoek naar informatie om dit later om te zetten in een reportage. In het eerste gedeelte vindt het onderzoek plaats. De kinderen gaan op zoek naar informatie die in het tweede gedeelte gebruikt gaat worden. Beoordelen en op waarde schatten van teksten zijn daarbij belangrijke begrippen. Diverse bronnen worden daarbij aangegrepen: internet, boek en tijdschrift. In het tweede gedeelte wordt de informatie verwerkt. De kinderen kiezen een middel om de opgedane kennis om te zetten in een eenvoudige, maar inhoudelijke reportage.  Er is aandacht voor de informatieve waarde, de opbouw, de duidelijkheid, formulering en interactie met het publiek. Veel kinderen vinden het moeilijk en spannend om een presentatie te houden. Daarom is het zinvol om te oefenen met mondelinge presentaties.
De leerkracht verlaat het iXperium met inspiratie en heeft kennis gemaakt met diverse multimediale middelen om zijn lessen te verrijken. Op elke basisschool vinden bijzondere activiteiten plaats. De leerkracht kan dit nu met zijn leerlingen vastleggen in een reportage of verslag voor andere kinderen of ouders. De kinderen verlaten het iXperium met een schat aan ervaringen, maar vooral met een aantal prachtige zelfgemaakte multimediale producten.
Aanmeldformulier 2017-2018

Jonge kind-arrangement (groep 1/2)
In de huidige maatschappij is ict verweven in ons dagelijkse leven. Al op zeer jonge leeftijd komen kinderen hiermee in aanraking. In hun thuisomgeving zijn veel kinderen al vertrouwd met het gebruik van een tablet of de smartphone van hun ouders. Het doel van dit arrangement is erop gericht om te laten zien hoe ict ook de leeromgeving van de jonge kinderen kan verrijken.
Kinderen gaan zelf actief aan de slag met ict toepassingen die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in het onderwijs. Met de verschillende activiteiten sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. De activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten bij het thema waar in de klas aan gewerkt wordt. Als leerkracht krijg je handvatten en ideeën om ict op een educatieve manier in te zetten voor de allerkleinsten. Hierbij is de inzet van ict geen doel op zich. We laten zien welke mogelijkheden ict biedt om het onderwijs interactiever te maken.  Je verlaat het iXperium met een enthousiaste groep kinderen en vol inspiratie!
Aanmeldformulier 2017-2018

Programmeren & robotica
Eén van de taken van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Dit kan door leerlingen te laten werken aan hun 21e eeuwse vaardigheden. Wanneer leerlingen aan de slag gaan met programmeren dan komen bijna alle vaardigheden aanbod. Daarnaast zijn leerlingen zeer gemotiveerd om met opdrachten rondom programmeren aan de slag te gaan.
Tijdens het arrangement gaan we aan de slag met verschillende activiteiten, waarbij het werken aan 21e eeuwse vaardigheden centraal staat. Dit doen we zowel op de computer of tablet met programma’s als scratch (met leapmotion), lightbot, codewise, hour of code, codecombat, etc. Ook bieden we het programmeren van verschillende robots aan, zoals lego mindstorms, meetedison, ozobot, etc. Je gaat als leerkracht terug naar school met een rugzak vol ideeën, hoe jij op een verantwoorde wijze, programmeren een plek kan geven in jouw onderwijs! Dit arrangement is het meest geschikt voor de groepen 5 t/m 8.
Aanmeldformulier 2017-2018

Show your talent! (groep 6/7/8)
Het hoofddoel van dit arrangement is probleemoplossend denken vanuit eigen talenten. Door middel van ICT (in de breedste zin van het woord) faciliteren we de kinderen en de leerkracht om in hun eigen onderwijspraktijk met hun talenten aan de slag te gaan. Het arrangement bestaat uit een viertal fasen, namelijk:

  1. Ontdekken en onderzoeken – ga op zoek naar een ict-tool die bij je past
  2. Denken – welke tool(s) heb ik gezien en ervaren? Wat past nu het beste bij mij?
  3. Uitwerken – ga aan de slag met de tool om het gekozen ‘klassenonderwerp’ uit te werken onder (bege)leiding van ouders
  4. Delen – kort presentatie naar de anderen in de groep van wat je gekozen en geleerd hebt

Show Your Talent is een uniek leerarrangement van het iXperium. Het doet namelijk nadrukkelijk recht aan de verschillen tussen leerlingen. Het is dus ook een leerarrangement wat een leerkracht niet zomaar kiest, een leerkracht wil met verschillende talenten en interesses in zijn klas aan de slag gaan en wil hierin de koppeling met ICT zoeken. Dit betekent dat er ook wat van de leerkracht verwacht wordt, dit gebeurt vooral in de voorbereidingsfase in de klas. In de klas wordt besproken welk onderwerp behandeld wordt tijdens het bezoek. Hierbij valt te denken aan een didactisch probleem zoals bijvoorbeeld het oefenen van tafels, topografie of spelling. Na het bezoek aan het iXperium kunnen kinderen in de klas verder met de uitwerking van bedachte oplossingen.
Aanmeldformulier 2017-2018

Spelregels
De arrangementen worden kosteloos aangeboden aan alle scholen van Conexus, Josephscholen, SPOM. SPOG, SPOV, Lijn 83 en Optimus. Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.
Nadat je bezoek is ingepland ontvang je van ons een intakeformulier. Deze ontvangen we graag uiterlijk twee weken voor het bezoek retour. Probeer in dit intakefomulier je leervragen zo concreet mogelijk weer te geven.
Wees tijdig aanwezig. Bij onverhoopte vertraging, bel met 024-3531331.
De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de leerlingen.

Waar vind je ons?
Het iXperium Nijmegen is gehuisvest in het I/O Gebouw van de Faculteit Educatie aan de Kapittelweg 35, 6525 EN te Nijmegen.
Klik hier voor een routebeschrijving

Contact
Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties stuur die dan naar nijmegen@ixperium.nl

Share