Home » iXperium Nijmegen » Professionaliseringsactiviteiten iXperium PO

Professionaliseringsactiviteiten iXperium PO

iXperium Nijmegen houdt zich op verschillende manieren bezig met de professionalisering van leerkrachten primair onderwijs op het gebied van leren en lesgeven met ict en rechtdoen aan verschillen tussen kinderen. Naast de schoolprogramma’s en de ontwikkelkringen bestaan hiervoor inmiddels de volgende initiatieven:

iXpiratiemiddag

Een aantal malen per jaar kunnen leraren zich in het iXperium laten inspireren tijdens de zogenaamde iXpiratiemiddagen. Deze bijeenkomsten hebben elk een eigen thema en bieden concrete ideeën voor het toepassen van ict in het onderwijs. Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we twee iXpiratiemiddagen gepland:

12 oktober 2016
iXpiratiemiddag XL: ‘Recht doen aan verschillen met educatieve software’

We merken dat veel scholen/leerkrachten aan lopen tegen het feit dat ze niet goed weten wat de mogelijkheden zijn van educatieve software. Welke pakketten moeten we aanschaffen? Of kunnen we uit de voeten met de software die we reeds op school hebben? Wat is er op ict-gebied allemaal mogelijk?
Hoe kun je de op school aanwezige educatieve software inzetten om recht te doen aan de verschillen tussen de kinderen in je klas? Met welke ontwikkelingen zijn uitgeverijen en ontwikkelaars van educatieve software op dit moment bezig?
We zijn momenteel druk met het ontwerp van een boeiende middag waarbij een groot aantal aanbieders zich zal presenteren in een beursstand en workshops zal verzorgen rondom recht doen aan verschillen met behulp van hun educatieve software. ‘De NOT komt naar je toe dit najaar!’ We verwachten dat alle grote partijen (Malmberg, Zwijsen, Noordhoff, Blink, Thieme-Meulenhof, Snappet, Oefenweb, Gynzy, Jeelo, Prowise etc.) enthousiast zullen meewerken aan dit evenement.

Enthousiast? Schrijf je hier vast in voor de iXpiratiemiddag van 12 oktober 2016!

10 mei 2017
iXpiratiemiddag ‘Wereldoriëntatie (OJW) met Virtual Reality’

Meer informatie over deze iXpiratiemiddag volgt.

QuiX

QuiX zijn korte workshops waarin leerkrachten in 1,5 uur een les van volgende week herontwerpen met ict. Deze workshops worden ongeveer eens per maand in het iXperium gehouden, maar zijn ook te boeken voor bijvoorbeeld een studiedag of teamvergadering. Het komende jaar staan de volgende QuiX’ op de planning:

 • Donderdag 15 september ‘16 19.00 – 20.30
  Aantrekkelijk presenteren met Thinglink
 • Woensdag 19 oktober ‘16 15.30 – 17.00
  Sociaal klimaat bevorderen met ClassDojo
 • Dinsdag 15 november ‘16 19.00 – 20.30
  Interactief leren met Plickers
 • Woensdag 7 december ‘16 15.30 – 17.00
  Speels kennis toetsen met FlipQuiz
 • Maandag 13 februari ‘17 16.00 – 17.30
  Sociaal klimaat bevorderen met ClassDojo
 • Donderdag 23 maart ‘17 19.00 – 20.30
  Speels kennis toetsen met FlipQuiz
 • Dinsdag 16 mei ‘17 16.00 – 17.30
  Online verzamelen met BlendSpace

gevalideerd door leraarregister

 

QuiX’ zijn gevalideerd door het lerarenregister.

 

Enthousiast? Schrijf je hier vast in voor een of meerdere QuiX’!

iX-ray bijeenkomst

Het Centre of Expertise leren met ict heeft op basis van de eindkwalificaties leren en lesgeven met ict een zelfscan ontwikkeld. Deze zelfscan is te vinden op www.ix-ray.nl en door iedereen vrij te gebruiken. Je kunt de iX-ray goed als instrument gebruiken tijdens studiedagen, workshops of in een teambijeenkomst. De uitkomsten leveren input aan de dialoog over de huidige en gewenste inzet van ict in het onderwijs en geven richting aan de professionalisering. Een ict-expert van het iXperium kan hierbij begeleiden. Neem hiervoor contact op met nijmegen@ixperium.nl 

Overige initiatieven

Naast bovenstaande initiatieven zijn we bezig met het ontwerp van leertrajecten over creatief, adaptief en interactief gebruik van ict in het onderwijs en zijn we aan het denken over een bijeenkomst voor ict-coördinatoren/i-coaches van onze scholen. Hiervoor zijn nog geen data bekend. Heb je ideeën over de vorm of invulling van deze middagen of wil je meedenken? Mail dan naar pieter.vanrooij@ixperium.nl