iXperium en partners aanwezig tijdens de CvI conferentie

29-03-2018 door Pierre Gorissen

De Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT binnen het mbo heeft dit jaar plaatsgevonden op 7 en 8 maart 2018 in het centrum van Leeuwarden, de culturele hoofdstad in 2018. Het is dé conferentie op dit gebied voor het mbo. Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict en onze partners waren ook dit jaar volop aanwezig. Gastcolleges waren ROC Friese Poort, Friesland College en Nordwin College.

Het designteam Virtual Reality van ROC De Leijgraaf en Helicon verzorgde een workshop over hun activiteiten tot nu toe. De deelnemers aan de sessie kregen uitleg bij de manier waarop het designteam onderzoekt wat het maken/inzetten van een VR-tour als didactische werkvorm betekent. Ze gaven uitleg over het ontwerpproces, lieten de deelnemers ervaren hoe virtual reality in staat is de werkelijkheid van buiten de school de klas in te halen, gaven een demonstratie van de ontwikkelde VR-tour en een overzicht van de didactische doorontwikkeling.

Een ander designteam van ROC De Leijgraaf gaf uitleg bij de door hen ontwikkelde Reflectietoolbox. Dit is een online (openbaar beschikbare) toolbox waar docenten en leerlingen diverse reflectie werkvormen vinden die zij kunnen gebruiken voor hun lessen en portfolio. De reflectie toolbox is in te zetten voor alle opleidingen binnen het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs en sluit aan bij de pijler loopbaanleren.

Vanuit ROC Aventus werd een presentatie gegeven vanuit het project Co-Teaching. Dit project onderzoekt de inzet van humanoid robots, zoals de NAO,  in het onderwijs. Hierbij voeren ze verschillende activiteiten uit, onder andere binnen een designteam dat onderzoek doet naar de inzet van de NAO robot bij faalangstreductie bij rekenen.

Bij alle drie de designteams is een onderzoeker van het iXperium/Centre of Exptertise Leren met ict (iXperium/CoE) betrokken.

Vanuit de Gelderse professionaliseringsagenda werden  twee sessies verzorgd. Hierbij werken acht mbo-instellingen (Aventus, Rijnijssel, ROC A12, ROC Rivor, Graafschap College, ROC Nijmegen, AOC Oost) en de HAN samen aan de onderwijskwaliteiten in het Gelders mbo.

Tijdens de eerste van die twee sessies werd ingegaan op de Monitor Leren en lesgeven met ict en de vraag hoe ict-vaardig docenten zichzelf vinden. In het voorjaar van 2017 hebben 1.800 docenten van de Gelderse mbo’s de Monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE ingevuld. De monitor geeft inzicht in hoe competent docenten zich voelen op het gebied van leren en lesgeven met ict en wat zij al in de praktijk doen. In de workshop zijn uitkomsten van de monitor kort gepresenteerd. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag met de competenties en maakten ze, in onderling gesprek, een keuze van de competenties die zij het belangrijkste vinden voor een docent. Op het weblog van de CvI conferentie is een kort blog van Ger Roelen te vinden naar aanleiding van de sessie.

Tijdens de tweede sessie kwam de ICT-geletterdheid van leerlingen/studenten aan bod. Aventus, Graafschap College, AOC Oost en ROC Rijnijssel onderzoeken samen met het iXperium/CoE hoe ze aandacht voor informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ict basisvaardigheden kunnen integreren in het onderwijs. Tijdens de sessie werd de aanpak toegelicht en gingen de deelnemers aan de hand van het uitgedeelde praatmodel (zie afbeelding) met elkaar in gesprek over de competenties die zij van belang achten voor leerlingen in het kader van leven, leren en werken.

Voor alle sessies kan gesteld worden dat de reacties van de deelnemers zeer positief waren. Voor de designteams is dat een mooie bevestiging van de producten die ze aan het ontwikkelen zijn en voor de sessies vanuit de Gelderse professionaliseringsagenda was het een mooie gelegenheid om de resultaten en werkwijze tot nu toe te delen met andere mbo’s.

Meer verslagen over de conferentie zijn te vinden op het weblog van het CvI 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*