Home » iXperium Arnhem » Programma-aanbod voor scholen

Programma-aanbod voor scholen

Het komend schooljaar introduceren we een aantal nieuwe arrangementen en is er ruimere aandacht voor maakonderwijs, internationalisering en mediawijsheid.

Doelstelling
Het iXperium werkt aan veranderingen in het basisonderwijs en streeft daarbij naar onderwijs dat recht doet aan verschillen. Om dit doel te bereiken zetten wij ict-devices in. Onze activiteiten zijn gericht op het inspireren en ondersteunen van leraren en studenten bij het verbeteren van hun onderwijs. Deze professionalisering bereiken we door het aanbieden van trainingen voor leraren, directeuren en studenten, het werken in Designteams, door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en door het aanbieden van arrangementen voor groepen. In dit overzicht zijn de arrangementen beschreven die we aanbieden voor leraren en studenten en hun eigen groep kinderen. Hierbij maken we steeds de verbinding met 21ste eeuwse vaardigheden.

Arrangementen iXperium Arnhem
We bieden ochtend-, middag en dagarrangementen aan, maar je kunt ook kiezen voor maakonderwijs of een uitvoerige challenge voor jouw groep. Voor scholen is er daarnaast de mogelijkheid over de grenzen te kijken met het arrangement ict Internationaal. Ook is scholing mogelijk op het gebied van mediawijsheid.

Welk programma is geschikt en welke datum kies ik?
Bekijk vóór het reserveren de verschillende arrangementen goed; bij elk programma staat aangegeven voor welke groepen het geschikt is en op welke dag(en) het wordt aangeboden. Je kunt één keer per jaar met jouw groep gebruik maken van een middag- of dagarrangement. Daarna kun je inschrijven voor een programma op maat op een ochtend. Werk je met afwijkende groepsindelingen en leeftijdsgroepen dan kun je aan de hand van de beschrijvingen zelf inschatten welk programma het beste aansluit bij je eigen groep. Natuurlijk kunnen iXperiummedewerkers daarbij hulp bieden en advies geven. Zodra we de aanmelding hebben verwerkt, ontvang je van ons een bevestiging. Het is de bedoeling dat je alleen een reservering doet voor je eigen groep, zodat we van iedere groep de juiste gegevens hebben en direct contact kunnen opnemen met de leraar. Onze programma’s starten vanaf week 38 tot en met einde schooljaar, met uitzondering van de vakantieweken.

De rol van de leraar
Tijdens je schoolbezoek krijg je de opdracht om te onderzoeken wat de meerwaarde van de aangeboden devices is voor je eigen praktijk. Door het gedrag van de kinderen te observeren en het te vergelijken met hun gedrag in de eigen klas krijg je zicht op de meerwaarde van de verschillende devices. De vraag wat het kind leert staat centraal bij de waarneming van de leraar. Ook maak je bij elke device een koppeling met je eigen competenties “Ben ik in staat om met deze devices te werken? Aan het einde van het bezoek geef je aan welk device volgens jou de meeste meerwaarde heeft en wat die meerwaarde is.

A Ochtendarrangementen
Alle ochtenden worden gereserveerd voor leraren en studenten die zelf een arrangement willen ontwerpen voor hun groep. Daarbij biedt het iXperium ruimtes, ict-devices en ondersteuning aan, zodat we samen komen tot een arrangement dat naadloos aansluit bij de leervragen van de kinderen. Steeds vaker organiseren stagiaires van de HAN Pabo in overleg met hun mentor en met iXperiummedewerkers een activiteit voor hun stageklas en dat is een ontwikkeling die we van harte ondersteunen!

B Middagarrangementen
De middagen zijn bedoeld voor onze vaste arrangementen, waarvan we er acht aanbieden. Deze arrangementen starten naar keuze tussen 12.00 uur en 13.00 uur en duren twee uur, inclusief een korte pauze met limonade. Elk arrangement is gekoppeld aan een bepaalde groep en wordt op vaste dagen aangeboden. Let bij het kiezen van een arrangement op de juiste groep en dag van de week! Je kunt kiezen uit deze middagarrangementen.

C Dagarrangementen
Onze dagarrangementen beginnen steeds om 09.30 uur en duren tot 14.00 uur. Tijdens deze arrangementen eten de kinderen in de middagpauze van 12.00 – 12.30 uur hun van huis meegenomen lunch en zorgen wij voor limonade. Ook tijdens het ochtendgedeelte wordt een korte pauze aangeboden. Bij elk dagarrangement werken de kinderen in de ochtend aan vaardigheden en het leren kennen van de verschillende devices. In de middag maakt elk kind een keuze voor één van de devices en wordt gewerkt aan verdieping. Je kunt kiezen uit deze dagarrangementen.

D Maakonderwijs
Maakonderwijs stimuleert de nieuwsgierigheid en creativiteit van elk kind. Daarnaast leren kinderen verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving.
Als leraar volg je met je groep een instructiebijeenkomst in iXspace om zo kennis te maken met de eerste stappen van maakonderwijs. Een voorwaarde voor goed maakonderwijs is dat jij als leraar een actieve rol hebt. Daarom nemen we van tevoren altijd contact met je op als je intekent voor een instructiebijeenkomst om te bespreken hoe we samen de sessie vorm gaan geven? Lees verder

E De Challenge
In dit arrangement ga je als school een Lego Mindstorms Challenge uitvoeren. De opdracht kan een wedstrijd zijn binnen de school of tussen scholen. De kinderen leren hun eigen robot te maken en te programmeren met Lego Mindstorms. Met de opgedane kennis en vaardigheden moeten verschillende uitdagingen in de robotwedstrijd worden uitgevoerd. Tijdens het hele traject staan kernwaarden als sportiviteit, samenwerking en respect voor elkaar centraal. De Challenge is ontworpen vanuit de STEAM-gedachte, waarbij Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics centraal staan. Lees verder

F Ict Internationaal
Leraren, studenten en kinderen moeten over kennis en vaardigheden beschikken waardoor ze bereid en in staat zijn tot samenwerken en samenleven in een internationale wereld. Communicatie in de huidige kennismaatschappij blijft niet meer beperkt tot de moedertaal en projecten met uitwisselingen in vreemde talen zijn dan ook voor leraren, Pabo-studenten en kinderen op de basisschool niet alleen stimulerend en motiverend. Deze projecten vormen tevens een perfecte voorbereiding op de toekomstige beroepspraktijk. Lees verder

G Week van de Mediawijsheid
Het thema van deze week is “Heb jij het onder de duim?” Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft die duim ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem, want of het nu gaat om het doen van bankzaken, het zoeken en delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen, het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons op iedereen die een helpende hand kan gebruiken op het gebied van mediawijsheid. Lees verder

Kosten
De arrangementen worden kosteloos aangeboden aan alle scholen van De BasisFluvius, Delta en De Onderwijsspecialisten, maar de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Heb je nog vragen of opmerkingen over onze arrangementen, dan kun je mailen naar info@ixperium.nl of contact opnemen met Jaap Dekker, Coördinator iXperium Arnhem 06-55227852.

Share