Home » iXperium Arnhem » Programma-aanbod voor scholen

Programma-aanbod voor scholen

In het nieuwe schooljaar gaan ook de scholen van De Onderwijsspecialisten gebruikmaken van onze programma’s. Van harte welkom bij iXperium Arnhem!

De dagprogramma’s blijken een groot succes, daarom komen er vanaf het nieuwe schooljaar twee nieuwe dagprogramma’s bij. Daarnaast introduceren we een nieuw programma, gericht op Virtual Reality. Ben je op zoek naar een op maat programma, dan willen we je graag adviseren en is er alle ruimte om een eigen ochtend in het iXperium te organiseren.

Doelstelling
Het iXperium werkt aan veranderingen in het basisonderwijs, die gericht zijn op beter onderwijs dat recht doet aan verschillen. Onze programma’s zijn daarom gericht op het inspireren en ondersteunen van leraren bij het verbeteren van hun onderwijs. Bij al onze activiteiten maken we de verbinding met de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT voor leraren. Vóór elk schoolbezoek stellen we de leraar dan ook de vraag “Kun je in één zin opschrijven wat je als leerkracht wilt leren?” De activiteiten van het iXperium omvatten zowel het inspireren, het aanreiken van lesideeën, het uitwerken van vervolgtrajecten als het aanbieden van trainingen.

Teambezoeken
We bieden schoolteams de gelegenheid om een op maat gemaakt programma voor de eigen school samen te stellen onder leiding van een iXperium medewerker. Een teambezoek is de ideale start om de mogelijkheden van het iXperium te leren kennen. Een teambezoek start met een korte introductie, waarna het team zelf aan de slag gaat in het iXperium. De bijeenkomst wordt afgesloten met het opstellen van een actieplan voor de verschillende leraren of de hele school. Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  • introductie
  • programmeren
  • kunsten
  • muziek
  • maakonderwijs

Teambezoeken zijn mogelijk op elke middag van de week. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan dit vanaf 15.00 uur en op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Teambezoeken kunnen aangevraagd worden via info@ixperium.nl en worden in overleg met de aanvrager op maat gemaakt.

iXperium programma-aanbod
We zijn vijf dagen per week open, op woensdagen ontvangen we in de middag geen groepen.

Ochtenden – vraaggericht
Tijdens de ochtenden wordt het iXperium gebruikt voor vraaggerichte programma’s. Heb je ideeën voor een eigen programma, dan bieden we je alle ruimte in de ochtend. Je kan daarbij niet alleen gebruikmaken van de ruimtes van het iXperium, maar ook van onze materialen en adviezen. Steeds vaker organiseren stagiaires van de HAN Pabo een programma voor hun stageklas en dat is een ontwikkeling die we van harte ondersteunen! Wil je een ochtend reserveren voor een eigen programma, neem dan contact op met ons via info@ixperium.nl

Middagen en dagprogramma’s voor leraren met hun klas
De middagen zijn bedoeld voor onze vaste programma’s en we bieden er daarvan 13 aan. Nieuw zijn onze dag vullende programma’s Muziek Nu! en De Kunst van de Kunsten, die steeds beginnen om 09.30 uur en duren tot 14.00 uur. Vanwege het grote succes van de dagprogramma’s Programmeren en Foto en Film worden die ook komend jaar aangeboden. Tijdens dagprogramma’s eten de kinderen in de middagpauze van 11.30 – 12.00 uur hun van huis meegenomen lunch en zorgen wij voor limonade en iets lekkers. Ben je geïnteresseerd in onze programma’s, kijk dan goed voor welke leeftijdsgroep een programma geschikt is.

De rol van de leraar tijdens een programma
De leraar krijgt tijdens een schoolbezoek de opdracht te onderzoeken wat de meerwaarde van de aangeboden devices is voor de eigen praktijk. Aan het einde van het bezoek vult de leraar een evaluatieformulier in, dat gericht is op het implementeren van de meest geschikte device in de klas en de hulp die het iXperium daarbij kan bieden. Enige tijd na het bezoek nemen wij contact op met de vraag of de leraar veranderingen in de eigen praktijk heeft kunnen bewerkstelligen en of verdere ondersteuning vanuit het iXperium gewenst is.

Kom met je klas naar iXperium Arnhem. Bekijk de programma’s die we aanbieden.
Alle programma’s voor schooljaar 2017-2018 zitten vol. Aanmelden voor een bezoek met je klas is dit schooljaar niet meer mogelijk. Eind juni verschijnt het nieuwe programma voor schooljaar 2018-2019 en kun je je weer aanmelden met je klas. Het is wel mogelijk om een eigen vraaggericht ochtendprogramma te draaien of met het team te komen. Wil je hier meer informatie over hebben, neem dan contact op met ons via info@ixperium.nl.

Kosten
De arrangementen worden kosteloos aangeboden aan alle scholen van De BasisFluvius, Delta en De Onderwijsspecialisten, maar de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Reserveren
Een leraar kan één keer per jaar gebruik maken van een arrangement met de eigen klas en kan zich daarna inschrijven voor een eigen programma op een ochtend. Het is de bedoeling dat de leraar alleen een reservering voor de eigen groep maakt, zodat we de juiste gegevens hebben en direct contact kunnen opnemen met de leraar. Het aanmeldformulier vind je bij het programmaoverzicht.

Heb je nog vragen of opmerkingen over onze arrangementen, dan kun je contact opnemen met:
Jaap Dekker
Coördinator iXperium Arnhem
info@ixperium.nl
06-55227852

 

Share