Home » iXperium Arnhem » Cursussen voor leraren

Cursussen voor leraren

Het iXperium heeft met HAN Pabo en leraren uit het werkveld eindkwalificaties voor leraren opgesteld. Deze eindkwalificaties zijn dekkend voor de Kennisbasis ICT 2013 en de mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer.net. Ze zijn aangevuld en geordend op basis van literatuurstudie naar 21e-eeuwse vaardigheden. Voor scholen van Fluvius, De Basis en Delta hebben we de iXperiumwijzer gemaakt. In deze iXperiumwijzer vind je op de linkerpagina’s de omschrijving van de kwalificaties en op de rechterpagina een beschrijving van mogelijke workshops en/of cursussen voor leraren of management die hier bij passen. De opsomming geeft een beeld van de mogelijkheden en is niet altijd uitputtend. Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt.

Voor twee cursussen zijn data vastgesteld. Je kunt je voor deze cursussen aanmelden via info@ixperium.nl. Deze trainingen zijn ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur in Ixperium Arnhem (Ruitenberglaan 27 Arnhem).

Cursus gebruik programma Kurzweil
Kurzweil is een compenserend computer programma speciaal voor dyslectische kinderen en kinderen met een leesproblematiek of slechte leesmotivatie. Het programma kan door de scholen als ondersteuning worden ingezet bij technisch en begrijpend lezen, taal, toetsing maar ook als een vorm van pre-teaching bij wereld oriënterende vormingsgebieden.

Tijdens de cursus leren de cursisten omgaan met de basisfuncties van het programma en krijgen ze tips om het adequaat in de zetten voor de doelgroep. De cursus richt zich op IB-ers, RT-ers  en leerkrachten die Kurzweil voor leerlingen in hun groep gaan inzetten.

Data: Kurzweil basis = maandag 10 oktober 2016 en maandag 20 februari 2017.

Esis B
Het leerling administratie systeem Esis van Rovict biedt scholen ondersteuning bij het vorm geven van leerling dossiers en analyse mogelijkheden om de ontwikkeling van individuele leerlingen, maar ook de voortgang van het onderwijsproces op schoolniveau afgezet tegen de inspectienormen, in kaart te brengen. Naast het registreren van absenties, leerlingenzorg en leerlingresultaten kent Esis een unieke module groepsplannen en een managementmodule op bestuurlijk niveau. In de cursus worden door vooral praktisch te werken de drie modules afzonderlijk getraind.

Data:
EsisB Module 1 Absenties / toets resultaten = Maandag 19 september 2016 en ma 16 januari 2017
EsisB Module 2 Registraties / lln. Dossier = maandag 26 september 2016 en maandag 23 januari 2017
EsisB Module 3 Groepsplannen = maandag 3 oktober 2016 en maandag 30 januari 2017
Esis en OSO dossier = maandag 13 maart 2017

Share