Innovatie van mbo-onderwijs en werkveld

12-10-2017 door Justine van den Berg

Gisteren en vandaag was de eerste iXcamp Instructional Designer. Deze tweedaagse bootcamp verzorgden we vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict voor het project Allyoucanlearn. Dit is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners: acht mbo instellingen, drie hbo instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere organisaties werken aan open educatie voor de sector zorg en welzijn. Allyoucanlearn wordt ondersteund door subsidie van het Regionaal Investeringsfonds.

Innoveren, aansluiting en open educatie
Het project heeft als opdracht om het mbo-onderwijs te innoveren door flexibilisering en personalisering, de aansluiting tussen opleiding en werkveld te verbeteren en te zorgen voor ketenintegratie van alle partners in de sector zorg- en welzijn. Daarnaast is de opdracht om een open educatie voor allen werkzaam in zorg en welzijn te ontwikkelen.

Open platform voor kennisdeling
Allyoucanlearn heeft een open platform waar professionals een groeiend aantal online leerinhouden kunnen vinden. De leermodules ontwikkelen de verschillende instellingen samen. Over vier jaar staan er minstens 150 modules/cursussen op het platform die door iedereen gratis gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van modules die daar nu al te vinden zijn zijn medisch rekenen, geluksgericht werken en mensen met dementie.

Instructional designers
Dit nieuwe materiaal wordt ontwikkeld door docenten en experts van de partnerorganisaties. Zij werken in designteams samen aan de ontwikkeling en productie van de online modules. Een groep medewerkers doet mee met de iXcamp Instructional Designer. Zij zijn de aanjagers van de designteams en ontwerpen en ontwikkelen met collega-docenten en experts uit het werkveld nieuwe online content. Op deze manier kunnen docenten direct e-learning integreren in hun lespraktijk. Vanuit het iXperium/CoE verzorgen we deze iXcamps voor (toekomstige) instructional designers. De deelnemers blijven via het platform ook kennis en ervaringen delen. En uiteraard hun producten!

Monitoring
Naast deze iXcamps verzorgen we vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict ook een onderzoeksprogramma uit dat de vernieuwing van het onderwijs monitort. Doelgroepen hierbij zijn mbo- en hbo-studenten in de sector zorg en welzijn, medewerkers inde zorg en welzijnssector, mantelzorgers, vrijwilligers en zzp-ers, gemeentemedewerkers en overige betrokkenen. We hebben al veel ervaring met deze monitoring. We monitoren al de ict-competenties van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, studenten en opleiders van de lerarenopleidingen van het HAN Instituut voor Leraar en School en studenten en opleiders van HAN Pabo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*