ict-rijk onderwijs

25-10-2013 door Justine van den Berg

Scholen schaffen massaal iPads aan. Mooie apparatuur, klinkt het bij het iXPERIUM, de ICT-ontdekkings- en onderzoeksruimte in Arnhem. Maar véél belangrijker is de vraag hoe scholen die tablets vervolgens inzetten. ict is geen doel, maar het kan een goed middel zijn in het onderwijs. Om het onderwijs uitdagender te maken bijvoorbeeld. En om efficiënter te werken.

Dit artikel is verschenen in het HAN-blad 22, oktober 2013 www.han.nl/hanblad

Hoe kunnen we hoogbegaafde leerlingen met inzet van ict ondersteunen bij het onderzoekend leren? Kan dyslexiesoftware de lees- en spelprestaties van bovenbouwleerlingen verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in de bovenbouw niet afhaken bij technisch lezen? Het zijn een paar van de vele vragen die scholen uit de regio Arnhem hebben aangedragen bij het iXperium. Ze worden opgepakt in de zogeheten ontwikkelkringen van het iXperium waarin zitting hebben leraren uit het basisonderwijs, docenten en studenten van de Pabo en de onderzoekers van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN. De hogeschool zette het iXperiumbijna twee jaar geleden op, samen met drie grote schoolbesturen in de regio: Delta, Fluvius en De Basis (met in totaal 67 scholen).

Annelies Wiggers is programmamanager primair onderwijs bij het iXperiumen in dienst van de drie schoolbesturen: ‘Bij zo’n vraag over technisch lezen pakken we niet zomaar een oplossing uit de kast. De ontwikkelkring bekijkt de vraag van alle kanten: ligt het aan de methode, kan een e-reader de motivatie versterken, moet de leraar het simpelweg anders aanpakken? We hebben geen vooropgezet antwoord. Misschien is ICT het antwoord, misschien niet.’

Basisschoolleraren, Pabo-studenten en -docenten en onderzoekers werken intensief en langdurig samen en delen hun kennis en ervaring. Deze opzet garandeert een sterke band tussen het werkveld en de HAN. Het leidt tot beproefde ICT-leerarrangementen. Die geven aan welke middelen en methoden werken voor welke leerlingen in welke situaties. Inmiddels zijn er ook ontwikkelkringen voor basisschooldirecteuren waarin het meer om visie- en organisatiekwesties draait. ‘Bij innovaties ontkom je er niet aan ook naar je organisatie te kijken’, zegt Marie-José Kuypers, programmamanager Leren met ict bij Faculteit Educatie. ‘Als je kinderen in een andere ontwikkelingsfase ander materiaal aanbiedt, kan dat ineens dwars door het jaarklassensysteem heen gaan. Met rekenen kunnen ze in groep 4 zitten en met taal in groep 6.’

Naast de ontwikkelkringen biedt het iXperium een scala aan bijeenkomsten. Het gaat om praktische trainingen, bijvoorbeeld over interactief gebruik van het digitale schoolbord, tot en met inspiratiemiddagen over hoogbegaafdheid en ict of, nog zo’n hot item, Bring your own device. Belangrijk onderdeel van het iXperiumzijn ook de schoolbezoeken: leerkrachten en hun leerlingen kunnen nieuwe ict-toepassingen uitproberen. Wiggers: ‘We hoeven de leraren niet te overtuigen. Als ze naar hun leerlingen kijken, zien ze genoeg: ictis niet meer weg te denken uit het klaslokaal.’ Pabo-studenten doen onderzoek, begeleiden schoolklassen en komen later naar het iXperium met hun stageklas. De leraren-van-de-toekomst krijgen leren met ictmet de paplepel ingegoten. Het iXperiumopent waarschijnlijk ook een centrum in Nijmegen, gericht op het voortgezet onderwijs en het mbo. Er is al veel belangstelling.

Tags:
Geplaatst onder: Hard- en software | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*