Herkenbaar, behapbaar, inzetbaar en ruimte om te experimenteren

29-12-2015 door Justine van den Berg

Ruud Leuverink is als directeur en unit-leider verbonden aan twee basis-scholen binnen SPO De Liemers. Hij werkt binnen de stichting bovendien één dag per week als projectleider Leren en lesgeven met ict.

Hoe begon de professionalisering?
‘Leren en lesgeven met ict is geen kwestie van een paar touchscreens en een groot aantal tablets de school in dragen. Daadwerkelijke professionalisering gaat veel verder en we realiseerden ons dat we hulp nodig hadden: hoe maak je de juiste keuzes, zodat ict – anders dan eerder in het nieuws was – wel degelijk iets toevoegt aan het onderwijs? En hoe zorg je dat iedereen mee kan met de ontwikkelingen? Het iXperium heeft ons daar uitstekend bij geholpen.’

Welke ondersteuning biedt de professionaliseringsaanpak?
‘De professionaliseringsaanpak helpt je om als school je koers uit te zetten, maar het biedt veel meer dan een leidraad. Als je bijvoor-beeld gericht trajecten wilt ontwikkelen, moet je vooraf bepalen wat het niveau van iedere school is en hoe je de professionalisering het beste kunt faciliteren. Maar wij zijn geen onderzoekers. Gelukkig weet het iXperium precies hoe je een gedegen enquête opstelt en hoe je onderzoeksdata vertaalt naar de praktijk. Een ander voordeel van samenwerking met het iXperium: leren en lesgeven met ict is heel dynamisch; het is voor scholen(groepen) ondoenlijk om de ontwik-kelingen allemaal bij te houden. Voor het iXperium is dat juist core business. Daarnaast komen ook via de studenten van de HAN Pabo nieuwe toepassingsmogelijkheden onze drempel over: stagiaires zitten zo mogelijk nog dichter bij de bron dan wij. Wij voeden die bron overigens zelf ook: onze leraren hebben behoefte aan een app waarmee ze makkelijker en gerichter kunnen kiezen uit het professio-naliseringsaanbod; het iXperium onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Het mes van de professionaliseringsaanpak snijdt dus aan beide kanten.’

Welke randvoorwaarden zijn er voor professionalisering?
‘Ik kan er vier benoemen. De eerste is herkenbaarheid: mensen moeten snappen wat ze met een bepaalde ict-toepassing kunnen. Dan is er behapbaarheid: ieders agenda staat vol, dus houdt de professionali-seringssessies kort. Als derde inzetbaarheid: als een ict-middel snel daadwerkelijk gebruikt kan worden, gaan mensen – logisch – eerder overstag. En tot slot: ruimte om te experimenteren.’

Waar staan jullie nu en hoe gaan jullie verder?
‘SPO De Liemers heeft zijn eigen Talent-manager: een online omgeving die het aanbod aan workshops, cursussen en trainingen stroomlijnt, waaronder die op het gebied van ict. Leerkrachten zijn vrij in de keuze die ze binnen dat aanbod maken, maar we verwachten wel dat ze zich professionaliseren tot het vastgestelde competentieniveau. 
Misschien nog belangrijker is de blijvende aandacht voor de mindset van de leraren: professionalisering gedijt niet in een top-down klimaat, professionalisering is succesvol als je samen bespreekt welke behoeften en opties er zijn. En als je elkaar laat zien wat je bereikt als je ict op de goede manier inzet. We organiseren bijvoorbeeld inspiratieworkshops, voor en door leerkrachten. Voorlopers, onze ‘ict-talenten’, laten daarin goede voorbeelden zien en vertellen eerlijk over de voordelen én de obstakels. Dat inspireert anderen om ook de verdieping te zoeken en te durven proberen. En natuurlijk blijven we samenwerken met het iXperium.’

Geplaatst onder: iXperium Academie | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*