Handboek Digitale Geletterdheid

08-01-2018 door Justine van den Berg

In november publiceerde Kennisnet het Handboek Digitale geletterdheid. Dat leerlingen tegenwoordig ook digitaal geletterd moeten zijn is duidelijk. Wat dat dan precies inhoudt kun je lezen in dit handboek. Ze moeten in ieder geval leren om veilig en effectief gebruik te naken van digitale toepassingen en ze moeten voorbereid zijn op een toekomst waarin digitale media en toepassingen een grote rol spelen. Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig die je in leerdoelen kunt aanbieden in een curriculum. Maar ze moeten ook leren functioneren in een digitale wereld. Hoe leer je leerlingen dat? Welke visie heb je als school op leren en lesgeven met ict en hoe vertaal je die naar de praktijk?

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaat de kerndoelen en eindtermen voor primair onderwijs actualiseren. Ze verwachten dat dit rond 2021 is gerealiseerd. Als school kun je je hier nu al op voorbereiden door zelf na te denken wat leerlingen moeten kunnen en leraren er zelf ervaring mee op te laten doen. Digitale geletterdheid moet dus een structurele inbedding krijgen in het onderwijs. Hoe ontwikkel je als school een visie? En hoe implementeer je die?

Het Handboek Digitale Geletterdheid is bedoeld om schoolleiders en bestuurders handvatten te geven om visie te ontwikkelen en implementeren. Tegelijk kunnen leraren er inspiratie uit halen voor hun lesprogramma’s.

Uiteraard biedt de toolkit van iXperium/Centre of Expertise leren met ict zowel schoolleiders en bestuurders als leraren inzicht en inspiratie om visie te ontwikkelen en digitale geletterdheid in te bedden in het onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*