Grenzen verleggen in ontwikkelkring

24-06-2016 door Justine van den Berg

Blog van Cindy Teunissen:

Aan het begin van schooljaar 2015-2016 startten zes designteams binnen de iXperium Ontwikkelkring. Gedurende het schooljaar kwamen er nog twee bij. Allen hebben ze, vanuit de praktijkvraag van de basisschool, een ict-rijk leerarrangement ontworpen dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Dit heeft geresulteerd in leraren en schoolteams die vaardiger zijn in het gebruik van ict in de klas en scholen die beter weten waar ze met ict naartoe willen. Ook heeft het de lerarenopleiding verrijkt: de lerarenopleiders die participeren in de designteams gebruiken de opgedane kennis en ervaring in hun onderwijs. Tot slot hebben de designteams bijgedragen aan het vergroten van het kennisdomein rondom recht doen aan verschillen met ict.

Wat hebben de designteams concreet opgeleverd?
Twee designteams ronden het leerarrangement dit schooljaar af. De Adalbertschool (Lijn 83) heeft een arrangement gemaakt voor rekenen. Zij wilden hun rekeninstructie verrijken met ict zodat zij beter konden inspelen op verschillen tussen leerlingen. Het leerarrangement bestaat uit een werkwijze voor het maken en inzetten van instructiefilmpjes, met theoretische verantwoording vanuit het Handelingsmodel voor rekenen. Vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling bepaalt de leraar op welk niveau van het Handelingsmodel een leerling zit en dus op welk niveau hij instructie nodig heeft. Daar selecteert of maakt de leraar een passend filmpje dat de leerling gebruikt in de rekenles. Op deze manier kan verlengde en herhaalde instructie afgestemd worden op wat de leerling nodig heeft.

“Met instructiefilmpjes verrijken wij onze rekeninstructie en stemmen we beter af op niveauverschillen tussen leerlingen.”

Basisschool Brakkenstein (St Josephscholen) wilde het onderwijs eigentijdser maken en beter afstemmen op de leefwereld van leerlingen door ict te integreren. Zij hebben verschillende methodelessen herontworpen en hier ict in geïntegreerd. De grootste opbrengst voor deze school zit in een attitudeverandering bij de leraren. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen en durven meer te experimenteren met ict. Door het herontwerpen van methodelessen heeft het schoolteam kennis en vaardigheden opgedaan die ze kunnen inzetten om de rest van hun onderwijs ook te verrijken met ict.

De overige designteams zijn nog volop bezig. Hun leerarrangementen variëren van lessenseries voor het stimuleren van creativiteit bij leerlingen tot methodieken om ict toe te passen voor het verbeteren van automatiseren bij rekenen.

“Het designteam werkt als een olievlek: de leraren uit het designteam geven hun enthousiasme voor ict en hun kennis en ervaring door aan het team .”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*