In gesprek met scholen

28-06-2017 door MMH Coolen

Naast de reeds bekende activiteiten (denk aan aanbod arrangementen, iXpiratiemiddagen, professionaliseringsactiviteiten zoals Quix, ontwikkelkringen) willen we in de nabije toekomst steeds meer aansluiten bij de schoolontwikkeling en maatwerk per school leveren.

Gesprek met elke school.
We hebben reeds een aantal gesprekken gevoerd op scholen. Daarbij zijn vanuit het iXperium experts betrokken en vanuit de school de directeur en meestal een I-coach en/of leerkracht. In die gesprekken staan de visie en schoolontwikkeling van de individuele school centraal. Welke vragen zijn er ten aanzien van ‘Leren en lesgeven met lCT’ en waarin kunnen wij als iXperium de desbetreffende school ondersteunen. Volgend schooljaar willen we dit uitbreiden om nog beter aan te kunnen sluiten bij den wensen van de scholen.

Ambities Besturen
De bestuurders hebben de intentie uitgesproken dat er in de toekomst op hun scholen meer aandacht is voor ‘recht doen aan verschillen’ en ‘gepersonaliseerd leren’.
Voor de herfstvakantie brengen de bestuurders in kaart brengen wat de huidige en gewenste situatie is. Dit zal gebeuren middels gesprekken en/of het invullen van een digitale vragenlijst. De opbrengsten van die data zullen geanalyseerd worden.
Vanuit het iXperium zal vooral gekeken worden naar welke ondersteuning aan de scholen geboden kan worden ten aanzien van ‘leren en lesgeven met ICT’ om tot de gewenste situatie te komen. Denk daarbij aan: het verbinden van scholen, het adviseren van welke weg je kunt bewandelen om van de huidige tot de gewenste situatie te komen en welke oplossingen daarvoor beschikbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*