FIRST® LEGO® League

29-09-2017 door MMH Coolen

Spanning, teamwork, onderzoek en robots en meedingen naar een finaleplaats!
Dat is in een notendop de FIRST® LEGO® League.

“Je zult toch kind zijn en mee mogen doen aan de FIRST® LEGO® League!”
“Je zult toch leerkracht zijn en jouw kinderen mogen begeleiden in dit traject.”
“Je zult toch mediamentor van het iXperium zijn en het proces mogen aansturen.”
“En dat heet nou mazzel!”

Wat is de First Lego League?
FIRST® LEGO® League (FLL®) is een werelds spektakel. Kinderen uit maar liefst 82 landen worden tijdens dit evenement geïnspireerd de maatschappelijke rol van techniek en wetenschap te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Zo ontstaat een interessante en actieve aanpak van wetenschap en technologie door gebruik te maken van de herkenbaarheid en het plezier dat bouwen met LEGO® biedt.

Het zijn elementen die wij als iXperium omarmen! Bij alles wat wij doen, proberen we recht te doen aan verschillen en zijn we ons bewust van de 21-eeuwse vaardigheden en de rol van ICT in het onderwijs. Daarom lijkt deelname aan de FIRST® LEGO® League ons een win-win: leerlingen en leerkrachten zijn actief hiermee aan de slag en samen ontdekken we hoe we dit leren in teams een plek kunnen geven in ons onderwijs.

Onderzoek, robotica en core values
Tijdens de FIRST® LEGO® League staat het thema ‘Hydro Dynamics’ centraal.
Kinderen onderzoeken en leren alles over water – hoe we aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren.
Welke mogelijkheden zijn er als we begrijpen wat er gebeurt met ons water?
De kinderen kiezen een probleem uit de praktijk uit dat opgelost moet worden. De onderzoeksuitkomsten worden beoordeeld op basis van een teampresentatie.

Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren met LEGO® MINDSTORMS® om hier vervolgens verschillende missies in de robotwedstrijd mee uit te voeren. Een jury beoordeelt de robot op inventiviteit, robuustheid en stabiliteit.

Tijdens het hele traject staan de Core Values centraal. De Core Values zijn de kern van de FIRST® LEGO® League. Door het omarmen van de Core Values leren deelnemers dat vriendschappelijke competitie en onderlinge winst geen aparte doelen zijn en dat het helpen van anderen de basis is voor teamwork.  De jury beoordeeld op sportiviteit, respect, probleem oplossend vermogen en samenwerking.

Integratie in het schoolprogramma
Het is een groot project van een aantal maanden. Het vraagt veel tijd en inspanning van de kinderen en hun begeleiders, maar dat is ook leuk! Het schept de tijd om samen met de kinderen samen iets op te bouwen en uitvoering eraan te geven. Wanneer je het slim organiseert in de tijd en koppelt aan vakken, dan ontstaan er betekenisvolle verbindingen.

Eén van de deelnemers – Frédérique Gerrits –  leerkracht Bs de Sieppe vertelt:

“Omdat we ook bezig waren met burgerschap, verbonden we dit aan jezelf presenteren. Waar ligt jouw sterke kant voor dit project?  Waarom ben jij een goede voor dit team?
De een sprak het bouwen van een LEGO® MINDSTORMS®-robot aan, de ander vond het interessant om te gaan programmeren. Een derde wilde dit project inzetten om te leren samenwerken. De kinderen waren zeer enthousiast bij de introductie.”

Vraaggestuurd leren
Kinderen onderzoeken en leren alles over water. Een uitstekende methode om te gebruiken is de manier van het vraaggestuurd leren met als middel (digitaal) mindmappen.
Tijdens een bijeenkomst in iXperium Nijmegen is deze manier van werken geïntroduceerd bij de deelnemers. Als leerlingen vanuit eigen leervragen op zoek gaan naar antwoorden zullen zij diverse bronnen en media gaan raadplegen.
Een leerkracht moet in staat zijn om de gevonden informatie in relatie te kunnen brengen met de bron en hier de relatieve waarde van te onderkennen. Deze onderwijsbenadering biedt diverse kansen om te werken aan leren en lesgeven met ICT.

School doorbrekend
Een mooi hulpmiddel bij het vraaggestuurd leren is het visualiseren van kennis door mindmappen.
Leerkrachten van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek en ikzelf zochten elkaar op om samen een expert mindmap te ontwerpen. In eerste instantie om inzichtelijk te maken waar hun kinderen op uit zouden kunnen komen en om zelf zicht op de kern te krijgen, maar ook om elkaar te trainen en naar een hoger level te tillen.
Afgesproken is nu om gedurende het traject aan aantal keren samen te komen om elkaar te ondersteunen. Het genomen initiatief om gebruik te maken van elkaar en tevens schooldoorbrekend te handelen vind ik mooi!

Op weg naar de finale
Op 16 december zal de regiofinale zijn in het Junior Technovium te Nijmegen. De weg naar de finale zal interessant worden. Een pad van avontuur, onderzoek, presentaties, robotica en teamwork. Ik ben benieuwd welke innovatieve ideeën naar voren zullen komen en welke talenten boven drijven. Ik heb er zin in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*