Kurzweil coördindatoren, iXperium Arnhem

15 October 2018

Kurzweil is een compenserend computer programma speciaal voor dyslectische kinderen en kinderen met een leesproblematiek of slechte leesmotivatie. Het programma kan door de scholen als ondersteuning worden ingezet bij technisch en begrijpend lezen, taal, toetsing maar ook als een vorm van pre-teaching bij wereld oriënterende vormingsgebieden.

Deze bijeenkomst is voor de Kurzweil coördinatoren van de deelnemende scholen. We behandelen de inhoudelijke en praktische inzet van het programma K3000 en de deelnemers wisselen kennis en  ervaringen uit.

Locatie: iXperium Arnhem, Ruitenberglaan 27
Tijd: 19:00-21:00

Je kunt je aanmelden via info@ixperium.nl 

Kijk voor meer informatie ook op http://ixperium.nl/ixperium-arnhem/cursussen-voor-leraren/ 

Share