Durf te experimenteren!

22-03-2017 door Justine van den Berg

Op het VELON-congres had de voorlopersgroep ICT een workshop over Persona’s van de lerarenopleider als voorbeeld in lesgeven met ict. Hierbij wordt uitgegaan van de kennisbasis ict die eerder al is vastgesteld. De workshop leverde op vrijdag 17 maart een hoop gespreksstof en de nodige dynamiek op. Duidelijk een teken dat het thema nogal wat oproept: we zijn er dus nog niet over uitgepraat!

Helder moge zijn dat alle deelnemers er van overtuigd zijn dat de meeste elementen uit de kennisbasis ict relevant zijn, maar vanuit hun eigen situatie en interpretatie voorkeuren qua prioritering hebben.
De volgende vraag was uitgangspunt van gesprek: Welke kwalificaties moet een startbekwame docent tonen op het gebied van ict? Dezelfde vraag stellen we ons ook bij de vakvolwassen docent en de lerarenopleider als rolmodel.

Uit de 25 elementen die de kennisbasis ict bevat was de opdracht per type docent aan te geven welke 8 het meest relevant zijn. Dat bleek al een hele toer: elementen bleken vaak in elkaars verlengde te liggen. Wat sterk naar voren kwam is dat afstemming op je doelgroep zeer relevant is en dat het vooral gaat om co-creatie met collega’s, deskundigen, veld en studenten in een blended learning omgeving voor meer gepersonaliseerd en flexibel leren.

Durf te experimenteren
Uit het plenaire gesprek kwam duidelijk naar voren dat het durven te experimenteren en durven te co-creëren een voorwaarde is voor een goede ict attitude. Als leraar kún je gewoonweg niet meer zeggen dat je een rijk palet aan pedagogisch–didactische vaardigheden hebt als je geen ict-vaardigheden in huis hebt. Daar zou op gestuurd kunnen worden: het ontwikkelen van een houding gericht op co-creëren, op durven experimenteren, op risico nemen, nieuwe dingen doen óók als je collega’s mee kijken.
Het vraagt zelfvertrouwen om te durven experimenteren, zeker in een tijd waar vastlegging en controle veel gevraagd wordt. Hoe kunnen we dat zelfvertrouwen genereren? Moet management daarbij ondersteunen of moet het management juist sturend daarin optreden omdat je die attitude zou kunnen verwachten bij docenten? Een zoektocht nog naar de juiste ingrediënten. We gaan met de voorlopersgroep een onderzoeksfase in, waarover je later meer hoort.

Promotieonderzoek
De competenties van lerarenopleiders om als rolmodel te leren en les te geven met ict zijn ook onderwerp van het promotieonderzoek van Dana Uerz (Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding). In dat onderzoek staat de vraag centraal welke competenties lerarenopleiders als rolmodel voor hun studenten nodig hebben, over welke competenties ze al beschikken en hoe zich dat verhoudt tot de competenties van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer over de voorlopersgroep ICT
De elementen van de ict basis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*