Claudia Onstein, student Lerarenopleiding Frans, wint scriptieprijs

23-11-2015 door Justine van den Berg

Claudia Onstein, leraar op het Baudatiuscollege in Zutphen, voltooide in vier jaar tijd de twee- degraads lerarenopleiding Frans. Ze studeerde in juli 2015 af. Met haar afstudeeronderzoek won zij de eerste prijs van de Gerard Westhoff didactiekprijs! Dit is een prijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek, geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

Een boek achter glas
Claudia voerde haar afstudeeronderzoek uit op het Mondial College in Nijmegen. Bij aanvang van haar lio-stage was de school net overgegaan op het werken met iPads. De papieren boeken waren vervangen door digitaal lesmateriaal, werk- en tekstboek zaten geïntegreerd in een applicatie. Vakdidactisch noch pedagogisch gezien waren er aanpassingen gedaan aan het materiaal: feitelijk was het een boek achter glas.

Het onderzoek
Bij de invoering van het digitale lesmateriaal constateerden de docenten Frans een aantal problemen op het gebied van leesvaardigheidsonderwijs: leerlingen moesten te vaak van scherm wisselen om oefeningen te bekijken en niet alles was goed te lezen op de iPad. Dit werd het uitgangspunt van Claudia’s praktijkonderzoek. Voor het ontwerpen van een digitale lessenserie stelde Claudia 24 ontwerpeisen op van vakdidactische, pedagogische en technische aard. Zij ging daarvoor terug naar de basisprincipes van leesvaardigheids- onderwijs maar zocht ook uit wat de voor- en nadelen zijn van digitalisering van het onderwijs. Vervolgens toetste ze vijf applicaties en webtools aan de ontwerpeisen. Van alle onderzochte apps voldeed iBooks Author aan de meeste eisen. Met deze applicatie realiseerde Claudia een digitale lessenserie voor de iPad, waarbij ge- streefd is naar optimale gebruiksvriendelijkheid.

De opbrengst
De lessenserie die Claudia ontwierp, werd getest in drie brugklassen. Uit de evaluatie bleek dat het aanleren van manieren van lezen goed mogelijk is en werd de gebruiksvriendelijkheid geprezen! De meerwaarde van de lessenserie zit daarnaast in de links die opgenomen zijn en die verwijzen naar relevante websites.

Het onderzoek van Claudia biedt een basis voor vervolgonderzoek naar leesvaardigheidstraining in een digitale leeromgeving en vormt een stimulans voor uitgevers om digitalisering van lesmateriaal serieus te nemen. Digitalisering van onderwijs leidt niet automatisch tot beter onderwijs. Docenten nemen geen genoegen met een “boek achter glas” wanneer dit de effectiviteit van het onderwijs belemmert. Deze scriptie kan dan ook gezien worden als een uitnodiging aan de uitgevers van educatief materiaal om docenten en vakexperts te betrekken bij het digitaliseren van leergangen.

De Gerard Westhoff didactiekprijs
Dit jaar ontving de jury negen inzendingen, afkomstig uit vijf hogescholen. Uit de negen inzendingen heeft de jury één afstudeeronderzoek geselecteerd voor de prijs. Het Instituut voor Leraar en School is ontzettend trots op het feit dat Claudia de Gerard Westhoff didactiekprijs heeft gewonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*