Categorie: Onderzoek

Designteams iXperium Oss presenteren tussentijdse onderzoeksresultaten

13-12-2017

De drie designteams van ROC de Leijgraaf van schooljaar 2017-2018 presenteerden vandaag aan geïnteresseerden de tussentijdse resultaten van hun onderzoek waarmee zij zijn gestart in augustus 2017. De onderzoeksvragen zijn gericht op: “Computational thinking binnen de opleiding Onderwijsassistent”, “Virtual Reality” en “Zelfregulerend leren en generieke vakken”.   Tijdens deze goedbezochte en interactieve presentaties hebben alle […]

FIRST® LEGO® League

29-09-2017

Tijdens de FIRST® LEGO® League HYDRO DYNAMICSSM leer je van alles over water – hoe we aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren.
Welke mogelijkheden zijn er als we begrijpen wat er gebeurt met ons water?

First Lego League = leren met ict!

27-06-2017

In het nieuwe schooljaar gaan we met een aantal basisscholen in een pilot aan de slag in de First Lego League: programmeren, onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen, samenwerken en… veel plezier maken. Samen gaan we onderzoeken hoe ict hierbij een rol kan spelen!

Advies Rathenau Instituut over digitale samenleving

10-02-2017

Het Rathenau Instituut onderzocht of overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke spelers voldoende toegerust zijn om onze fundamentele rechten te beschermen in een digitale samenleving. Is onze maatschappij aan een update toe?

Tekenen en programmeren

16-12-2016

Kinderen van basisschool De Tovercirkel gaan in het nieuwe jaar een tekenrobot testen om te kijken of deze hen kan helpen leren programmeren…

Kick-off blended learning iXperium Oss 2016

30-09-2016

Op woensdag 31 augustus heeft de kick-off van de designteams iXperium Oss schooljaar 2016-2017 plaatsgevonden. Dit jaar verrichten vijf nieuwe designteams onderzoek op het gebied van virtual reality, Zorgonderwijs & Technologie, rekenen & gepersonaliseerd leren, personal branding en niveau2plus. De teams gaan onderzoek verrichten op het gebied van blended learning. Zij ontwikkelen nieuwe didactische werkvormen, […]

Gaat iedereen straks leren programmeren op de iPad?

14-06-2016

Als het aan Apple-baas Tim Cook ligt wordt leren programmeren net zo vanzelfsprekend als het spreken van een tweede taal. Om daarbij een handje te helpen introduceert Apple dit najaar Swift Playgrounds voor de iPad.

Literatuurstudie Computational Thinking: Van definitie tot lessenreeks

17-05-2016

Tijdens haar stage bij het iXperium/Centre of expertise leren met ict heeft Floor een literatuurstudie gedaan naar Computational Thinking (CT). Ze onderzocht welke verschillende uitwerkingen in de literatuur voor komen. In haar artikel geeft Floor een aanzet voor een uitwerking van CT in observeerbaar gedrag en manieren om CT bij leerlingen te stimuleren.

Virtual Reality in het onderwijs voor dummies

10-05-2016

Virtual Reality is coming to class. Maar is ons onderwijs daar al wel klaar voor? In dit blog wordt de stand van zaken rondom virtual reality in het onderwijs beschreven.

Rijke verzameling data over klimaatverandering

14-04-2016

Een app die de aardrijkskundeles kan verrijken is Earth Now. Deze app geeft leerlingen en studenten toegang tot een rijke set met real-time data die worden verzameld door satellieten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit luchttemperatuur, Co2, zwaartekracht, ozon, zeeniveau of hoe zout de zee is. De app legt een laag over de aarde. Vervolgens kun je de aarde draaien en de verschillen op aarde bekijken. Wat mooi is dat je altijd recente data hebt. Hierdoor kun je in de klas ook een kleine onderzoek doen, je kunt bijvoorbeeld data van verschillende periodes verzamelen en met elkaar vergelijken.

Promotieonderzoek: kun je de digitale leesomgeving inzetten om de hogere-orde leesvaardigheden te vergroten?

11-03-2016

Lerarenopleider Manon Reiber promoveert op een onderzoek hoe hogere-orde leesvaardigheden bij het vak Engels kunnen worden vergroot. Het leesgedrag van jongeren verandert en leerlingen lezen onder andere steeds vaker digitaal. De onderzoeksvraag van Manon gaat hier op in: “Als je weet dat leerlingen steeds meer digitaal lezen, kun je dan juist de digitale leesomgeving inzetten om de hogere-orde leesvaardigheden te vergroten?”.

Thema-uitgave open textbooks

26-01-2016

Wat zijn open textbooks? Wat is hun didactische meerwaarde? En zijn er al good practices van gebruik ervan in de Nederlandse context? De Special Interest Group Open Education probeert in deze thema-uitgave hier antwoord op te geven.

CortexArts, First Post

15-10-2015

            Voor de zomer spraken we af te gaan bloggen voor iXperium, de jongens en ik. GameBoyz en InnoCrator, verenigd in CortexArts. Inmiddels speelt Nederland voor een plaats in de play-offs en is er een ongekende vluchtelingenstroom naar Europa op gang gekomen. Als we bij elkaar komen in het iXperium […]

The Science of Learning – hoe leren studenten/leerlingen?

27-09-2015

The Science of Learning is een (gratis te downloaden) document van de hand van de Deans for Impact Het document geeft een samenvatting van bevindingen uit onderzoek in de cognitieve wetenschappen over hoe studenten/leerlingen leren. Bij die resultaten staan steeds praktische implicaties daarvan voor zowel het leren als het doceren. Het is gericht op (nieuwe) docenten, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

Zijn computers op school slecht voor de leerprestaties?

16-09-2015

De OESO publiceerde een rapport over de relatie is tussen de PISA 2012 resultaten en het gebruik van computers in de school en het gebruik er van in de klas. En dat leidde tot een aantal duidelijke koppen in de media. Een reden temeer dus om het rapport eens goed door te lezen en te kijken naar de conclusies.

iXperium-Hackaton

12-12-2013

Op 11-12-13 werkten studenten en lerarenopleiders van HAN Pabo, studenten van de Informatica Communicatie Academie, leraren van scholen uit de regio en onderzoekers van iXperium/Centre of Expertise leren met ict samen aan de ontwikkeling van onderwijs-apps. De leden van de ontwikkeling gingen deze middag samen aan de slag om onderwijsapps te ontwikkelen.

Ontwikkelkring in pecha-kucha-stijl

06-11-2013

Regelmatig komen onderzoekers van het Kenniscentrum Kwaliteit van leren, studenten van de pabo en leraren uit het primair onderwijs bij elkaar in de ontwikkelkring. De basis voor de ontwikkelkring is een vraag uit de praktijk, de opbrengst bestaat uit beproefde, didactisch verantwoorde ICT-leerarrangementen die passen bij de eigen praktijk of concreet professionaliseringsaanbod. Eind oktober hebben onderzoekers, studenten en leraren hun onderzoeken gepresenteerd in pecha-kucha-stijl.

Promotieonderzoek voor leraren

05-11-2013

De komende twee jaar krijgen bijna 200 leraren de mogelijkheid om naast hun werk voor de klas een promotieonderzoek te doen. Het ministerie van OCW heeft het aantal beurzen uitgebreid om zo meer leraren de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen. Minister Buseemaker ziet promotieonderzoek als een kans voor leraren om zich te ontwikkelen […]