Breng het geleerde meteen in de praktijk

23-12-2015 door Justine van den Berg

Martijn Smits nam deel aan het professionaliseringstraject Leren en lesgeven met ict. Hij is coördinator van de deeltijdopleiding Lichamelijke Opvoeding van de HAN.

Waarom kozen jij en je collega’s voor professionalisering op het gebied van ict?
‘Bij de herziening van het onderwijs aan de deeltijdopleiding streefden we naar blended learning: een betere verbinding tussen werkplekleren, contactonderwijs en zelfstudie. Dan denk je automatisch ‘Oh ja, daar kan ict bij ondersteunen’. Maar hoe dan precies en is gebruik van ict wel altijd de beste oplossing?’ De professionaliseringsaanpak heeft ons geholpen om de papieren plannen in de praktijk vorm te geven, en inderdaad: niet per se met ict.’

Geef eens een voorbeeld van wat werkt?
’In het professionaliseringstraject hebben we onder andere geleerd hoe we kennisclips kunnen maken. Dat zijn korte filmpjes, van vijf tot tien minuten, die de essentie van de leerstof in beeld brengen. De studenten bekijken die clip thuis, op een moment dat ze zelf kiezen, als voorbereiding op een hoorcollege. Dat heeft als groot voordeel dat je de klassikale bijeenkomsten heel anders kunt inrichten. Voorheen stond de docent tijdens contactmomenten vooral inhoudelijke informatie over te brengen, nu kan hij daar veel sneller doorheen. In de tijd die vrijkomt, ga je dan in op producten die studenten ontwikkelen en laat je ze met elkaar sparren. De inzet van ict zorgt op die manier dat de docent gerichter kan inspelen op de leerbehoefte en -ontwikkeling van studenten. Wij krijgen een meer coachende rol.’

Maar ict bleek niet altijd dé oplossing?
‘We leerden ook over online mogelijkheden voor het geven van feedback. Het leek logisch mijn studenten een digitale plek te bieden waar ze in koppeltjes van twee konden reageren op elkaars producten. Als docent had ik daarin dan een coachende, sturende rol. In de praktijk werkte dit echter niet zoals verwacht. De studenten gaven aan dat ze hun tijd voor zelfstudie bij voorkeur voor zichzelf willen gebruiken; juist de klassikale momenten vonden zij geschikt voor het reflecteren op elkaars producten. Heel goed dus, dat in de professionaliseringsaanpak veel aandacht is voor de vraag: bereik ik het effect dat ik beoog? Ict zet je tenslotte in om de meerwaarde en niet omdat het moet.’

Waar hebben jij en je collega’s veel aan gehad?
‘Wij hebben steeds het uiteindelijke doel voor ogen gehouden. Dat was niet ict-inzet, maar blended learning. Het bestaande, ‘oude’ onderwijs hebben we dan ook niet overboord gegooid. Dat wat er in al die jaren is opgebouwd, is tenslotte een uitstekend vertrekpunt om ict-toepassingen mee te ontwikkelen. Ik gebruikte bijvoorbeeld de powerpoints van mijn hoorcolleges-oude-stijl om de essentie voor de kennisclips te bepalen. Verder is het heel belangrijk om onderling ervaringen te delen. Dus meld je niet als eenling aan voor de professionaliserings- aanpak, maar doe dat samen met een groep collega’s. Misschien wel het allerbelangrijkste: koppel de ict-theorie meteen aan je eigen onderwijspraktijk. Pas dingen meteen toe en als dat niet lukt: val terug op collega’s die misschien net een beetje deskundiger zijn. Dan zie je vanzelf dat digitale toepassingen meestal helemaal niet zo ingewikkeld zijn en groei je als groep over eventuele koudwatervrees heen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*