Onderzoekers presenteren artikel “Samen leren innoveren met ict”

04-01-2016 door Justine van den Berg

Voor Velon schreven onderzoekers Marijke van Vijfeijken, Irma van der Neut, Dana Uerz en lector Marijke Kral het artikel “Samen leren innoveren met ict; Ervaringen met grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen bestaande uit basisonderwijs, lerarenopleiding en onderzoek”.

Leraren, leraren-in-opleiding, lerarenopleiders, ict-experts en onderzoekers hebben samen in multidisciplinaire leergemeenschappen, ict-rijke leerarrangementen ontwikkeld en beproefd voor onderwijs dat recht doet aan verschillen. Met deze multidisciplinaire leergemeenschappen wil het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict bijdragen aan onderwijsinnovatie met ict in het basisonderwijs en aan een verbeterde opleiding van toekomstige leraren.

In het artikel presenteren de onderzoekers de uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de vorm- geving, de opbrengsten en verbetermogelijkheden van de multidisciplinaire leergemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwerpgerichte en onderzoeksmatige aanpak van de multidisciplinaire leergemeenschappen ict-rijke leerarrangementen opleveren die aansluiten bij de behoefte van de scholen. In de leergemeenschappen wordt van en met elkaar geleerd. De onderzoekers zien ook effecten op het niveau van individuele professionalisering.

De grensoverschrijdende samenwerking leidt nog niet tot innovatieve leerarrangementen en tot onderwijsinnovatie op de basisscholen en de lerarenopleiding. Het blijkt dat de deelnemers tijd nodig hebben om invulling te geven aan de nieuwe rollen die van hen worden verwacht. Daarnaast is vanuit de betrokken organisaties onvoldoende aandacht geweest voor de leergemeenschappen. De bevindingen hebben geleid tot maatregelen voor de aanscherping van de werkwijze van de multidisciplinaire leergemeenschappen. De twee belangrijkste zijn: (1) meer aandacht voor het ontwerpproces in de leergemeenschappen door toepassing van de methodiek van design thinking, (2) meer aandacht voor de verbinding tussen de multidisciplinaire leergemeenschappen en de scholen door het team al in de beginfase te betrekken bij het formuleren van de praktijkvraag, het uitproberen en evalueren van ontwikkelde prototypes.

Artikel Velon december 2015

Tags: ,
Geplaatst onder: iXperium-ontwikkelkringen | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*