Ambities iXperium Nijmegen

17-12-2016 door Pieter van Rooij

 

Door Marinus Janssen Steenberg

Op 18 oktober jl. was er een bijeenkomst met de stuurgroep van iXperium Nijmegen om de gezamenlijke ambities met betrekking tot de komende jaren vast te leggen.

 

We staan voor de volgende opdracht: ‘Optimaal recht doen aan verschillen met behulp van ict’, waarbij we aan willen sluiten bij de schoolvisie-schoolontwikkeling; de autonomie van de school waarborgen en maatwerk leveren; samenwerken in de driehoek: Opleiding – Onderzoek – Praktijk.

Een en ander vraagt om een planmatige aanpak. Een voorbereidingsgroep, waarin alle zijden van de driehoek zijn vertegenwoordigd, bereidt een vervolgbijeenkomst voor met de stuurgroep ergens in het voorjaar van 2017 waarbij de focus ligt op:

  • Welke thema’s staan centraal?
  • Wie zijn daarbij betrokken?
  • Wat is een ieders rol?
  • Welke acties worden uitgezet?

ambities-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*