All you can learn

15-01-2018 door Justine van den Berg

Verslag van bezoek partnerraad All you can learn aan iXperium Arnhem door Jos Braes van Proven

Op dinsdag 12 december 2017 was de partnerraad van All you can learn (AYCL) te gast bij iXperium Arnhem. Dries Krens opende met de mededeling dat de partnerraad vooral strategisch van aard is en advies geeft aan de stuurgroep. Idealiter zijn in de partnerraad de bestuurders/directeuren van de betrokken partners vertegenwoordigd. Op 12-12-17 waren ook diverse coördinatoren aanwezig, die veelal op tactisch en operationeel niveau van AYCL een succes gaan maken. Naast een inhoudelijk programma was er ook ruimte gereserveerd om het iXperium te beleven. Een mooi en afwisselend programma deze dinsdagmiddag in Arnhem.

Stand van zaken
Er is veel gebeurd afgelopen maanden. De werkgroepen zijn aan de slag, er hebben bootcamps plaatsgevonden en AYCL is gepromoot op externe bijeenkomsten. Bijgaand een update op de deelprojecten:

Digitalisering van het onderwijs: het plaatsen van nieuwe modules verloopt volgens planning. Eind december komen er circa 18 modules online op het leerplatform. Er zijn drie designteams gestart voor de ontwikkeling van nieuwe modules.

Vernieuwen van het onderwijs: 21 instructional designers (ID-er) opgeleid in oktober 2017. Hier en daar nog zoeken naar de rolinvulling van ID-er en een juiste voorbereiding. Voor de volgende bootcamps hier rekening mee te houden. Nog twee bootcamps in de planning (2018 en 2019). Het oorspronkelijke plan was oktober 2018 en 2019. We proberen dit naar voren te trekken als er voldoende aanmeldingen (35-40) zijn. In totaal dienen er 96 mensen opgeleid te worden tot ID-er. De noodzaak op korte termijn is dat partners hun medewerkers aanmelden voor de bootcamp.

Uitvoeren onderzoek: beginmeting is afgerond. De rapportage volgt eind dit jaar. Relevant input waar we staan en hoe nu verder t.a.v. leren en lesgeven met ICT in het onderwijs.

AYCL LeerPlatform: Technisch geschikt en paraat om de links naar de modules eraan te koppelen.

Programmaorganisatie: er hebben twee businessmodel-sessies plaatsgevonden. Goede input voor verduurzaming AYCL na de subsidieperiode. Het voorstel is om met een juridisch adviseur de volgende stappen te zetten en met Onderwijs en Werkveld in gesprek te gaan over de wensen. Ten aanzien van de urenregistratie komt naar waarschijnlijkheid een tool beschikbaar om de uren, bijvoorbeeld via een App, periodiek in te voeren. Dit gaat veel tijdbesparing opleveren, met name in de ondersteuning/administratie.

Vooruitblik
Veel vragen van ID-ers en overige medewerkers in designteams in oprichting, met de hulpvraag om meer tijd te krijgen om op te starten. Daarnaast is men zoekend naar een passend onderwerp om op te pakken. Er is al een lijst met reeds ontwikkelde modules die partners willen inbrengen. Aan de partners de uitnodiging om hun idee aan te leveren bij de Redactieraad en te kijken of dit al in ontwikkeling is, of dit direct ontwikkeld kan worden.

Hulpvragen aan de aanspreekpunten/coördinatoren van AYCL
Diverse hulpvragen aan de coördinatoren: jaag het aub intern aan, deel ontwikkelingen van AYCL intern met collega’s, bespreek het bijv. op teamoverleg, betrek studenten bijv. in designteams. Kortom: gezamenlijk het proces op gang krijgen en houden. Het programmabureau ondersteunt hier graag bij met o.a. communicatiemateriaal, ideeën, presentaties en voordrachten.

 

Tags:
Geplaatst onder: Geen categorie | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*