ADHD en spellingsonderwijs: let’s make an app for that!

12-02-2015 door Frank Thuss

Schermafdruk 2015-02-10 13.20.19

Pabostudent Marielle Wisselink heeft in het kader van haar afstudeeronderzoek samen met ICA-studenten een app ontwikkeld en getest op haar stageschool. In onderstaande blog schrijft ze over haar ervaringen.

Als vierde jaars student Pabo ben ik bezig met mijn afstudeerstage op SBO de Piramide in groep 7/8 en werk ik daarnaast aan mijn afstudeeronderzoek. De beginfase van mijn onderzoek liep precies samen met de start van een mooi project van eerstejaars Informatica Communicatie Academie studenten (ICA) van de HAN. Deze studenten kregen de opdracht om een prototype van een app te ontwikkelen voor een opdrachtgever vanuit het onderwijs. Juist daar hadden wij behoefte aan!

Als aanvulling op de methode die gebruikt wordt in de klas heeft SBO de Piramide de wens dat er meer oefenmateriaal beschikbaar komt voor het spellingsonderwijs in de vorm van een ICT toepassing. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de spellingsresultaten. Uit een vorig onderzoek kwam naar voren dat de ICT toepassing moet aansluiten op de methodiek van Schraven, geschikt moet zijn voor kinderen met ADHD (de grootste populatie op de school) en moet aansluiten bij de wensen van de leerlingen en leerkrachten. Hier is een eisenpakket uit voort gekomen. Mijn focus ligt nu op het onderdeel ‘auditieve ondersteuning’.

Dit is de eerste keer dat het gelukt is om ICA studenten en een Pabo student op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgde bij iedereen voor veel enthousiasme en het was leuk om daar een onderdeel van te zijn!
De vijf groepjes die tot stand kwamen bij de ‘pitch’ gingen hard aan de slag. Het was voor mij nieuw om vanuit de rol als opdrachtgever aan het werk te gaan en de studenten inhoudelijk te begeleiden.
Ik heb natuurlijk weinig verstand van al die technische termen die komen kijken bij het ontwikkelen van een app en andersom hadden de ICA studenten in het begin weinig kennis van de specifieke spellingscategorie “open en gesloten lettergrepen”. Ooit hebben we het allemaal moeten leren, maar hoe zorg je er voor dat kinderen de open en gesloten lettergrepen (bommen of bomen en takken of taken) goed eigen maken? Welke regels moet je daarbij eigenlijk gebruiken? En hoe sluit dit zo goed mogelijk aan op de methodiek die in de klas wordt gebruikt? Deze kennis hadden de studenten nodig om een prototype te kunnen ontwikkelen die goed aan zou sluiten bij de vraag vanuit de school. De studenten hiervan bewust maken en deze kennis overbrengen was mijn taak.

Schermafdruk 2015-02-10 13.21.52

Regelmatig zaten we met elkaar om de tafel om de ontwerpen aan te scherpen en de kennis die ik op dat moment uit de theorie had opgedaan direct met hen te delen. Daarnaast zijn de ICA studenten twee keer met de kinderen uit groep 7/8 aan de slag gegaan om hun prototypes te testen. Zijn de opdrachten duidelijk? Wat vinden de leerlingen van de personages? Wat gebeurt er als de leerlingen een fout maken? En op welke momenten hebben de leerlingen extra uitleg nodig door middel van een ‘reminder’? Het testen bracht veel nieuwe ideeën op. Het product dat uiteindelijk het beste aan sloot op alle eisen en wensen ga ik nu gebruiken als uitgangspunt voor mijn verdere onderzoek.

De nauwe en succesvolle samenwerking tussen studenten van twee totaal verschillende opleidingen heeft het product zeker versterkt, omdat er kennis en ervaring is geput vanuit twee expertises. Wat mij betreft was dit zeker een win-win situatie!

Wat wordt het volgende project vanuit zo’n mooie samenwerking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*