Acadin op De Laarakker

10-04-2014 door Justine van den Berg

De afgelopen periode deden 4e-jaars studenten van HAN-Pabo voor de module ict onderzoek naar lesgeven met ict op hun stageschool. Femke Bos schreeft een blog over haar project.

Op basisschool de Laarakker wilden ze Acadin in gaan zetten voor de leerlingen van de plusklas. Ik heb me eerste verdiept in deze digitale leeromgeving zodat ik zicht op de mogelijkheden heb. Acadin biedt ruimte om de talenten van de begaafde leerlingen uit de plusklas verder te ontwikkelen. Acadin is een samenwerkingsinitiatief van SLO en Kennisnet en wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eigen leeromgeving – op school of thuis

De leeromgeving die Acadin biedt, is altijd toegankelijk. De leerlingen kunnen niet alleen op school aan de slag met de opdrachten, maar wanneer de leerling een eigen account heeft, kan de leerlingen ook thuis inloggen in de leeromgeving.

Grenzen verleggen

Om de ontwikkeling van dit talent mogelijk te maken, is het van belang dat hiervoor ruimte wordt gecreëerd binnen een stimulerende leeromgeving. Acadin wil hieraan een bijdrage leveren door mogelijkheden te faciliteren. Voor leerlingen betekent dit dat zij binnen Acadin op verschillende manieren hun grenzen kunnen verleggen. Daar waar de leerstof binnen de klas veelal te weinig van de leerlingen vraagt, zijn de opdrachten binnen Acadin uitdagend, zodat de leerlingen toe komen aan het ontwikkelen van de zone van de naaste ontwikkeling

Tags: ,
Geplaatst onder: iXperatiemiddagen | Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*