Leraren presenteren good practices

24-02-2017

Het iXperium zet scholen en leerkrachten in beweging. Samen werken we aan ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De afgelopen jaren hebben er op scholen al veel veranderingen plaatsgevonden en geven veel leraren ict-rijk onderwijs. 5 april presenteert iXperium Arnhem in een iXpiratiemiddag een aantal good practices van leraren uit het primair onderwijs.

Nieuw! iXperium Health

24-02-2017

Sinds kort heeft de HAN ook een iXperium (in oprichting) rondom gezondheid en zorg: iXperium Health. Woensdag 22 maart 2017 organiseert het iXperium Health een iXpiratiemiddag over virtual reality (VR) en augmented reality (AR) in de jeugdzorg. In een inspirerende en activerende setting gaan we aan de slag met virtual en augmented reality.

Advies Rathenau Instituut over digitale samenleving

10-02-2017

Het Rathenau Instituut onderzocht of overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke spelers voldoende toegerust zijn om onze fundamentele rechten te beschermen in een digitale samenleving. Is onze maatschappij aan een update toe?

Ontwikkeling Spelsimulatie iXpeditie Maatwerk

10-02-2017

Afgelopen half jaar zijn de studenten van het Institute of Information and Computing Science van de Universiteit van Utrecht aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het digitale gedeelte van de spelsimulatie voor iXpeditie Maatwerk. Met de spelsimulatie krijgen schoolteams zicht op hoe je maatwerk met ict kunt vormgeven op basis van het onderwijsconcept en welke implicaties dit heeft voor de uitwerking in de klas en voor de school. Vorige week presenteerden ze hun resultaten.

Meer berichten »